Thiên Kiều Giang

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Sáng Tác

Tựa đề
 1. A-đam Con Ở Đâu? (1983)
 2. Ánh Sao Lạ Lùng (1977)
 3. Ánh Sao Giữa Trần Thế
 4. Bình An (25/8/1977)
 5. Bình An Trong Chúa (28/10/1973)
 6. Chiếc Tàu Nô-ê
 7. Chính Ngài Dựng Nên
 8. Chúa Cho Con Niềm Tin (1982)
 9. Chúa Đã Sống Lại Rồi (1977)
 10. Chúa Gọi (29/2/1976)
 11. Chúa Gục Đầu (1977)
 12. Chúa Là Mùa Xuân (8/1/1983)
 13. Chúa Là Tất Cả (1976)
 14. Chúa Không Thay Đổi (1976)
 15. Chúa Phục Sinh (1973)
 16. Chúa Sống Trong Tôi (1973)
 17. Chúa Thành Tín (1976)
 18. Có Một Lần Chúa Đến
 19. Con Xin Hứa Nguyện
 20. Cứu Chúa Tuyệt Đẹp (8/1982)
 21. Đêm Thánh Tuyệt Vời
 22. Đến Với Nhau (1974)
 23. Điều Răn Lớn Nhất (20/6/1982)
 24. Đường Cứu Chuộc (2/3/1976)
 25. Đường Chúa Con Vẫn Đi (2/3/1975)
 26. Đường Nào Đẹp Ý Chúa (18/3/1978)
 27. Đường Tôi Đi (8/1/1976)
 28. Em Biết Ơn Chúa
 29. Gió Đông (1972)
 30. Giờ Kinh Thánh (25/7/1976)
 31. Giữ Mãi Tuổi Thơ (1974)
 32. Ha-lê-lu-gia Tạ Ơn Chúa (1979)
 33. Hãy Thương Lẫn Nhau (1975)
 34. Hãy Vui Đi Người Ơi (1983)
 35. Hoan Ca Thiên Phụ (1976)
 36. Hướng Tâm Lên (1982)
 37. Kết Chặt Tình Thương (1974)
 38. Khi Chúa Sống Trong Ta (4/1983)
 39. Khi Ta Có Mặt Trời (1977)
 40. Khi Tôi Muốn Làm Lành (1975)
 41. Không Có Những Mùa Đông Cô Đơn
 42. Không Phải Là Trần Gian (1978)
 43. Khởi Hành (1974)
 44. Làm Tròn Thiên Chức (1975)
 45. Lạy Chúa Con Tin (1977)
 46. Linh Hồn Vô Giá (8/8/1976)
 47. Lời Chào Thân Ái (28/9/1974)
 48. Lời Nguyện Đêm Thánh
 49. Lời Nguyện Trong Giông Bão
 50. Mùa Đông An Lành
 51. Một Lời Nguyện
 52. Mưa Ơi
 53. Nếu Ai Hỏi Danh Thượng Đế (1974)
 54. Nếu Chúa Cần Dùng (28/8/1974)
 55. Ngài Hay Săn Sóc Em
 56. Ngày Đó (1972)
 57. Ngày Tạ Ơn (1975)
 58. Ngồi Đây Bạn Ơi (1974)
 59. Người Bạn Nhỏ Của Giê-xu
 60. Nguyện Thần Linh Dìu Dắt (HT)
 61. Nguyện Ước Tạ Ơn (HT - 1973)
 62. Nhà Chúa (24/9/1972)
 63. Nhìn Lên Thánh Giá (1973)
 64. Nhớ Chúa (1973)
 65. Những Bài Thần Ca - TKG (20/12/1977)
 66. Những Giấc Mơ Trong Đời (1974)
 67. Những Việc Lớn Cho Tôi (1973)
 68. Niềm Tin (1973)
 69. Niềm Vui Không Phai Tàn (1977)
 70. Nói Với Mưa Mùa Hạ (19/6/1983)
 71. Nỗi Đau Cứu Chúa (19/4/1974)
 72. Nơi Yêu Dấu (18/56/1978)
 73. Ông Già Noel (1974)
 74. Phút Giây Nguyện Cầu
 75. Quyết Tìm Đất Thánh (1973)
 76. Ra Khơi (9/10/1976)
 77. Sa Mạc Nở Hoa (1977)
 78. Sinh Tế Thù Ân (12/1/1973)
 79. Sống Đẹp Cho Người
 80. Sống Nhơn Từ Yêu Thương Và Tha Thứ
 81. Tạ Ơn Bàn Tay Tạo Hóa (1983)
 82. Tạ Ơn Chúa Không Thôi
 83. Tạ Ơn Thượng Đế (TL - 1973)
 84. Tất Cả Cho Chúa (1977)
 85. Theo Chúa. (26/9/1971)
 86. Thiếu Sinh Ca (1973)
 87. Thượng Đế Của Anh Đâu (1977)
 88. Tiệc Chúa (1973)
 89. Tiến Vào Đất Hứa (1973)
 90. Tiếng Gọi Muôn Đời (1976)
 91. Tiếng Kêu Từ Đồi Vắng (4/1984)
 92. Tìm Một Ánh Sao
 93. Tình Thương Giáng Thế
 94. Tình Yêu Vào Đời (27/1984)
 95. Tôi Không Có Chi Ngoài Chúa (1978)
 96. Tôi Là Ai? (1973)
 97. Trọn Đời Tôn Vinh (1/11/1981)
 98. Trọn Vâng Ý Chúa
 99. Trở Về Nhà Cha - TKG (1982)
 100. Vang Lời Tạ Ơn (1983)
 101. Vì Chúa Và Tha Nhân
 102. Vì Chúa Yêu Người 6/2/1984)
 103. Vững Bước Ra Đi (TMV - 1973)
 104. Xin Bàn Tay Cha Trong Giấc Ngủ (1978)
 105. Xin Chúa Đi Với Con (21/7/1977)
 106. Xin Chúa Về Đây (11/7/1975)
 107. Xin Cho Con Được Sống (1977)
 108. Xin Người Gọi Con (1980)
 109. Xuân An Lành (1973)
 110. Xuân Hy Vọng (26 Tết 1973)
 111. Yêu Người Thù Nghịch (20/6/1982)
Lời
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang


Nhạc
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang
 • Thiên Kiều Giang

Tài Liệu Tham Khảo