Thời Thanh Xuân

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Tựa đề: Thời Thanh Xuân
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Thời Thanh Xuân
Thời thanh xuân xinh như hoa thắm tươi ngát hương
Là thời gian đầy nhựa sống chí bốn phương
Dâng tài năng, ta xông pha giữa chốn ác ma
Quyết chiến đấu đem muôn dân về nhà Cha
Còn chờ gì thanh niên
Kìa bao tiếng khóc than kêu gào
Thanh niên ơi nguyện một lòng ta ra đi
Cờ thập giá cao!
Truyền cùng người danh Giê-xu
Chúa sẽ ban nguồn phước quí báu
Còn chờ gì?
Thanh niên ơi! về thập tự mau đem truyền rao
Tài Liệu Tham Khảo