Thành Kính Ca Ngợi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Come and Sing Praises
  • Lời: Greg Massanari, Morris Chapman
  • Nhạc: Greg Massanari, Morris Chapman

Lời Anh

Come and Sing Praises
Ascribe to the Lord, O mighty ones;
Ascribe to the Lord glory and strength.
Ascribe to the Lord the glory due His name;
Worship the Lord in the beauty of His holiness.
Come and sing praises to the Rock of all ages,
Come and sing praises to Jesus, my Lord,
Come and adore Him, bowdown before Him,
Come and sing praises to Jesus, our Lord.

Lời Việt

Thành Kính Ca Ngợi - Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái - Trần Huy Khanh
Cùng dâng lên lòng thành kính loài người khắp nơi,
Lời tụng ngợi đầy trìu mến Chúa oai nghi vinh quang.
Cùng dâng lên lòng thành kính và ca hát vang suy tôn:
Chúa trên trời cao, đầy quyền thế vinh quang toàn cõi thiên nhiên.
Hãy hát tiếng hát nhiệt thành dâng lên khúc ca tuyệt vời,
Vinh quang Chúa ôi rạng ngời muôn đời như ánh dương.
Hãy đến góp tiếng tụng ngợi; khiêm cung cúi dâng lòng thành,
Ca vang khúc ca tuyệt vời thờ tôn Vua Chí Cao.

Tài Liệu Tham Khảo