THIÊN CHÚA NGỰ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Thiên Chúa Ngự
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Thiên Chúa Ngự
Thiên Chúa ngự giữa chúng con
Vì danh Thiên Chúa chúng con nhóm lại
Con cảm nhận Chúa Thánh Linh khi con đến
Thiên Chúa ngự giữa chốn đây
Ngài ngự trên bao lời con dâng chúc tôn
Ước mong rằng Chúa vui khi con dâng lời ca
Thần Linh Chúa ngự chốn đây
Lòng con khát khao mong chờ giờ phút ấy
Thờ phượng Cha đẹp ý Cha
Nhờ Thần Linh đến nơi đây và soi sáng
Nguyện lời Chúa dẫn con đi trong đường ngay

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo