Tận Trong Tâm Hồn

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Tận Trong Tâm Hồn
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Việt

Tận Trong Tâm Hồn
1. Trong khi người hát để trải qua đêm âm u mệt mỏi,
Trong khi người hát để giúp vui nhân loại quá say đời,
Nhưng tôi thường hát ngợi Chúa trên ngôi cao sang,
Luôn trong lòng tôi, điệu ca mãi vang.
Điệp Khúc:
Tận trong hồn tôi, reo lên thanh âm yêu thương thượng giới,
Tận trong hồn tôi, đấy chính nơi tôi thuộc Chúa muôn đời;
Tận trong hồn tôi, vang lên âm thanh yêu thương ngời sáng,
Luôn trong lòng tôi, điệu ca mãi vang.
2. Đôi khi bạn hỏi, bởi cớ sao tôi tin nơi giòng huyết,
Đôi khi bạn hỏi bởi cớ sao tin Ngài sống bất tuyệt,
Sao tin rằng Chúa nhận đón tôi như con thơ,
Đây trong hồn tôi, lòng tin, sắt đinh.
3. Đôi khi bạn hỏi, bởi cớ sao tôi luôn luôn nguyện khấn,
Sao môi miệng vẫn tươi vui qua cơn rèn thử bao lần,
Sao nâng giọng chúc tụng Chúa dẫu lúc lâm nguy,
Luôn trong lòng tôi, niềm tin bất di.
4. Tuy không tài khéo để chứng minh ra cho muôn người biết,
Jê-sus từ ái sẽ tái lâm đem cuộc sống oanh liệt.
Nhưng tôi hằng quyết Ngài chắc sẽ tái lâm mau,
Luôn trong lòng tôi, niềm tin lớn lao.

Tài Liệu Tham Khảo