Tôn Thờ Cha Thánh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Father I Adore You
  • Lời: Terrye Coelho
  • Nhạc: Terrye Coelho

Lời Anh

Father I Adore You
Father, I adore you,
Lay my life before you.
How I love you!

Lời Việt

Tôn Thờ Cha Thánh
1. Cha Thánh chúng con thờ tôn,
Dâng lên Chúa tấm lòng con,
Yêu Ngài đậm sâu.
Jê-sus con tôn thờ Ngài.
Xin dâng Chúa cả cuộc đời con.
Yêu Ngài càng hơn.

Tài Liệu Tham Khảo