Tôi Nhớ Xưa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

Lời

Tôi Nhớ Xưa
Tôi nhớ xưa, từng khi trông tia nắng mỏng
Trên áng mây mơ màng dưới ánh tơ vương
Và nghe gió ngâm thơ tràn sông núi
Cho ngất ngây, cho lòng phơi phới
Tôi thấy tôi tan vào... mây gió mà bay, bay mãi...
Tôi nhớ xưa, từng khi nuôi bao ước mộng
Tôi sẽ đi, phương trời sóng nước... xa xăm
Và tôi ngắm xem, khi chiều rơi xuống
Trong cõi yên, nơi huyền mơ ấy
Tôi thấy tôi tan vào... thanh thoát cùng tinh tú... say
Biết mấy dịu êm cung bậc thiêng liêng trên khắp lối
Thành tâm dâng lên Ngôi Ngài niềm tin đơn sơ trọn đầy...
Hãy hát cùng thiên nhiên, lời tôn vinh danh Cứu Chúa:
Tình yêu thương ban cho nhân loại
Tình yêu thương không hề tàn phai...
Tôi vững tin: Ngài thương tôi khôn xiết kể
Tôi vững tin: Tay Ngài dẫn dắt tôi đi
Dầu trong khó nguy, trong ngày giông tố
Tôi vẫn say, say ngợi khen Chúa
Cho tới khi tôi về Thiên Quốc, là nơi ước mơ...

Tài Liệu Tham Khảo