Tôi Ngước Nhìn Lên Cao

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

Lời

Tôi Ngước Nhìn Lên Cao
Tôi ngước nhìn lên cao thành kính
Dòng nước mắt thay lời tôn vinh
Suy nghĩ về tình Chúa vô biên
Trên đường dài cuộc đời, bao lần tôi thấy ơn thiêng...
Tay Chúa dìu tôi qua đường khó
Ngài nâng đỡ tôi ngày nguy nan
Khi cuối cùng dường hết phương lo
Cuối cùng còn gì đâu ngoài một tâm tư nao sờn...
Thì Ngài sẵn cứu giúp
Dắt đưa đời tôi đến nơi yên ninh
Nếu trong lòng tôi có chi âu sầu, Ngài gần bên
Làm tan mọi nỗi cô đơn...
Tôi ngước nhìn lên cao thành kính
Tạ ơn Chúa đã từng thương tôi
Ban những Lời Hằng Sống nuôi tôi
Mai này, đường trần tôi đi xong, Chúa đón tôi về...

Tài Liệu Tham Khảo