Tình Yêu Muôn Thu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: The Steadfast Love of the Lord
  • Lời: Edit McNeil
  • Nhạc: Edit McNeil

Lời Anh

The Steadfast Love of the Lord
The stead-fast love of the Lord never ceases,
His mercies never come to an end.
They are new ev'ry morning, new ev'ry morning,
Great is Thy faithfulness, O Lord,
Great is Thy faithfulness.

Lời Việt

Tình Yêu Muôn Thu
Tình yêu bao la từ Thiên Chúa chẳng phai tàn,
Lòng từ bi Chúa chẳng bao giờ phôi pha,
Ơn thương xót thắm tươi mỗi ngày, thắm tươi luôn từng ngày;
Phước thay, lớn thay lòng thành tín Chúa,
Lớn thay hồng ân từ Cha.


Tài Liệu Tham Khảo