Tình Yêu Muôn Đời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Love with Everlasting Love
  • Lời: George W. Robinson (1838-1877)
  • Nhạc: James Mountain (1843-1933)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Love with Everlasting Love
1. Loved with everlasting love,
Led by grace that love to know;
Spirit, breathing from above,
Thou hast taught me it is so.
Oh, this full and perfect peace!
Oh, this transport all divine!
In a love which cannot cease,
I am His, and He is mine.
2. Heaven above is softer blue,
Earth around is sweeter green;
Something lives in every hue
Christless eyes have never seen:
Birds with gladder songs o’erflow,
Flow’rs with deeper beauties shine,
Since I know, as now I know,
I am His, and He is mine.
3. Things that once were wild alarms
Cannot now disturb my rest;
Closed in everlasting arms,
Pillowed on the loving breast.
Oh, to lie forever here,
Doubt and care and self resign,
While He whispers in my ear,
I am His, and He is mine.
4. His forever, only His:
Who the Lord and me shall part?
Ah, with what a rest of bliss
Christ can fill the loving heart.
Heaven and earth may fade and flee,
Firstborn light in gloom decline;
But, while God and I shall be,
I am His, and He is mine.

Lời Việt

Tình Yêu Muôn Đời
1. Được Ngài yêu sâu sắc thắm tươi,
Nhờ ân điển giúp tôi biết Ngài,
Thần Linh ban hơi sống khiết tinh,
Chúa đã mở con đường tươi mới.
Sống trong nguồn bình an tuyệt đối!
Nếm biết sông thỏa vui từ trời,
Tình Ngài yêu sẽ không chấm dứt,
Chúa của tôi, tôi vâng phục luôn;
Được Ngài yêu bằng tình yêu mới,
Chúa của tôi, tôi luôn thuộc Ngài.
2. Bầu trời xanh thêm bóng dáng xanh,
Ngàn hoa lá kết thêu sắc màu,
Từng cành cây như náo nức vui,
Không có Chúa, mắt trần không thấy.
Chim chung giọng hòa ca tuyệt khúc,
Ánh sáng tươi tô thêm huy hoàng,
Lòng tôi nay tự nhiên biết chắc,
Chúa của tôi, tôi yêu Ngài luôn;
Lòng tôi nay tự nhiên biết chắc,
Chúa của tôi, tôi luôn thuộc Ngài.
3. Được Ngài yêu luôn mỗi phút giây,
Thuộc Ngài luôn ai sẽ chia rời?
Nguồn vui thỏa yên tĩnh Chúa ban,
Sẽ thỏa thích mỗi lòng yêu Chúa.
Cả vũ trụ tàn phai dời đổi,
Ánh sáng tan mất trong đêm dày,
Dầu vậy tôi còn trong tay Chúa,
Chúa của tôi, tôi vâng phục luôn;
Đời đời tôi còn trong tay Chúa,
Chúa của tôi, tôi luôn thuộc Ngài.

Tài Liệu Tham Khảo