Tâm Hồn Trong Trắng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Create In Me A Clean Heart
  • Tựa đề: Tâm Hồn Trong Trắng
  • Kinh Thánh: Thi Thiên 51:10-12
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Create In Me A Clean Heart
Create in me a clean heart, oh God
And renew a right spirit within me
Create in me a clean heart, oh God
And renew a right spirit within me
Cast me not away from Thy presence, oh Lord
And take not Thy holy spirit from me
Restore unto me the joy of Thy salvation
And renew a right spirit within me


Lời Việt

Tâm Hồn Trong Trắng
Tạo nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ôi
Cho tâm linh con tươi mới, sắt son tình yêu
Tạo nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ôi
Cho tâm linh con tươi mới, sắt son tình yêu
Thánh Chúa chớ xua con rời xa mắt Chúa đêm ngày
Và chớ cất Thánh Linh ra xa lòng đau xót
Làm mới trái tim con niềm vui cứu ân luôn tuôn tràn
Cho tâm linh con tươi mới, sắt son tình yêu.

Tài Liệu Tham Khảo