Tâm Hồn Tôi Vui

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

Lời

Tâm Hồn Tôi Vui
Tâm hồn tôi hân hoan tiếng ca vang
Tôn vinh Chúa thương tôi vô vàn
Tâm hồn tôi luôn ghi nhớ ơn ban
Đưa tay cứu tôi ra đường sáng
Tâm hồn tôi yên vui lúc gian nan
Tôi tin Chúa chăm lo chu toàn
Tâm hồn tôi không như trước cô đơn
Lạc bước trên con đường lầm than
Vui, rất vui, có tình thương Ngài
Đời tôi vui qua tiếng ca, tiếng ca...
Dâng hết trọn tấm lòng trong niềm vui
Chúc tôn Đấng thương đời tôi
Tôi nhớ về ơn Ngài muôn trùng
Rồi đây tôi sẽ sống nơi Thiên Cung
Coi những ngày khó khăn trên đời
Làn gió bay, thoáng nhanh mà thôi!
Tâm hồn tôi vui trong tiếng ca vang
Vui trong Đấng thương tôi vô vàn
Tâm hồn tôi như mây gió thênh thang
Vui với ơn vô tận Ngài ban

Tài Liệu Tham Khảo