Say Ơn Thiên Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

Lời

Say Ơn Thiên Chúa
Say nghe tiếng sáo vi vu một chiều mờ trong khói sương
Say chim rừng hót bâng khuâng khiến cho không gian vấn vương
Say cánh diều bay, say mây chiều tím
Say thiên nhiên hát ca ngợi quyền năng Thiên Chúa Quang Vinh
Say nghe suối nước reo vui, lững lờ dòng đưa nắng trôi
Say hoa ngàn thắm rung trong gió, hương thơm lan khắp nơi
Say lá vàng rơi, say cành lả lướt
Say ơn Thiên Chúa ban đời đẹp tươi, say ngát ơn Trời
Thành tâm tạ ơn Thiên Chúa
Đoái thương tất cả loài người
Trong thế gian này và đời sau miên viễn
Ơn điển muôn trùng, ơn không bờ bến...
Nhân gian hãy lắng nghe muôn giai điệu thiên nhiên ngất ngây
Xin ngưng phiền não, xin ngưng tiếng than, xin ngưng đắng cay
Xin hát một câu, xin cười...đẹp mãi
Xin trao Thiên Chúa tâm sự đầy vơi! Xin đến bên Ngài!

Tài Liệu Tham Khảo