Sống Vui Thỏa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Sweeter Than the Day Before
  • Lời: Robert C. Loveless
  • Nhạc: Wendell P. Loveless


Lời Anh

Sweeter Than the Day Before
Ev'ry day with Jesus
Is sweeter than the day before,
Ev'ry day with Jesus
I love Him more and more;
Jesus saves and keeps me,
And He's the One I’m waiting for;
Ev'ry day with Jesus
Is sweeter than the day before.

Lời Việt

Sống Vui Thỏa - Lời: Nguyễn Hữu Ái
Ngày ngày tôi đi với Chúa,
Tôi sống vui thỏa trong Chúa không thôi,
Ngày ngày tôi đi với Chúa,
Tôi mến yêu Ngài thêm lên;
Jesus yêu thương cứu giúp,
Lòng tôi hằng mong đợi nơi chân Chúa,
Nếu suốt đời đi với Chúa,
Lòng tôi thỏa vui suốt cả đêm ngày.

Tài Liệu Tham Khảo