Quê Hương Đời Đời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Tựa đề: Quê Hương Đời Đời
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Quê Hương Đời Đời
Là dân Thiên quốc ta mơ về quê hương
Nơi không đau thương, không buồn lo vấn vương
Trần gian sao sánh quê hương mình sắp đến
Chốn muôn vinh quang muôn đời bình an
Nơi Vua muôn vua Giê-xu ngự trị
Nơi muôn Thiên dân vui mừng hội nghị
Ô quê hương ta vô cùng đẹp vinh hiển
Ước mong Ngài đến phước hạnh triền miên
Nơi bao đau thương vây đời tăm tối hơn
Đời ta có Chúa, luôn mong vào Thánh quốc
Hưởng phước vô biên nơi miền Thượng Thiên
Nơi muôn Thiên dân vui mừng hội nghị
Ô quê hương ta vô cùng đẹp vinh hiển
Ước mong Ngài đến phước hạnh triền miên
Tài Liệu Tham Khảo