PHỤC HƯNG

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Phục Hưng
  • Lời Việt: Lê Anh Dũng
  • Nhạc: Ko-Huyng-Won
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Phục Hưng
Nguyện cầu Giê-xu ngự trên ngôi cao quyền năng
Chúa Đấng nhân từ thương xót
Ngài ôi đoái xem quanh đây bao hoang tàn
Nguyện Chúa thứ tha, gánh bao tội ác nhân gian
Ngài quăng xa đi bao buồn đau
Mọi lòng hiệp một dựng xây vương quốc Cha Thánh
Cất hết bao điều gian dối
Cùng bao ý riêng cho Cha nhân từ
Nguyện lửa Thánh Linh phấn hưng bùng cháy tâm con
Cất hết bóng tối lửa thiêng bừng sáng
Xin Linh Cha tuôn đầy tràn ngập khắp quê hương con
Xin cho yêu thương Cha sẽ đổi thay cuộc sống nơi nơi
Xin Linh Cha tuôn đầy lời chân lý Cha ban ra
Xua tan đi đau thuơng, nước Chúa Cha ngự đến Chúa ơi
Xin phấn hưng chúng con giờ này
Lời Ngài đổi thay con Chúa ôi
Xin nước Cha đến trong giờ này
Vinh quang muôn đời, vinh quang muôn đời

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo