Những Ánh Sao Khuya

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

Lời

Những Ánh Sao Khuya
Đêm xuống thấp dòng buồn trôi chơi vơi
Trong lòng bao nỗi chán chường mà phong trần in sâu vết roi đời
Từng mơ thanh thoát như cánh gió nhẹ reo
Và như vần thơ êm ái ngọt ngào...
Nhưng chẳng được chi, đời rách nát
Tâm tư man mác giữa đêm trường
Dệt bao mộng ước, giờ bỗng hóa hư không
Đây mối sầu lòng khó nguôi
Mãi đến chừng nào mới thôi...
Trên trời cao những ánh sao khuya nhắc rằng:
Đêm xa xưa thiên thần mừng vui truyền báo Chúa giáng sanh
Một mái tranh chào đón Chúa
Ngoài cánh đồng gió thênh thang
Giữa mùa đông rơi tuyết sương
Người ơi, khi đã có Tin Lành
Truyền khắp trong nhân gian
Nguyện cầu ơn Chúa khỏa lấp bao u buồn
Dòng đời không còn nữa ngấn lệ sầu vương...

Tài Liệu Tham Khảo