Nguyền Theo Bước Chân Người

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề:
  • Lời: William Gaither
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Nguyền Theo Bước Chân Người - Lời: Nguyễn Hữu Ái
1. Nguyền theo bước chân Người
Vì lòng mến yêu Người
Cho lẽ sống khi tôi lầm than
Đời tôi có ra gì mà Người đã đưa về
Cho lẽ sống mến yêu chân tình.
Thấy đời người là chuỗi đau buồn
Đầy tang tóc đắng cay sầu than
Người hy sinh cứu mọi người
Còn vương vấn trong cuộc đời
Cho lẽ sống mến yêu hy vọng.
2. Từ nay sống cho Người
Vì lòng mến yêu Người
Người đã đến cho tôi niềm tin
Đời tôi có ra gì mà Người đã thương tình
Cho lẽ sống mến yêu hy vọng.
Chúa vào đời vì nỗi đau buồn
Vì tang tóc đắng cay sầu than
Người hy sinh cứu mọi người
Còn vương vấn trong cuộc đời
Cho lẽ sống mến yêu hy vọng.

Tài Liệu Tham Khảo