Nguồn Hạnh Phúc

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

Lời

Nguồn Hạnh Phúc
Từ xa quê hương yêu dấu
Đằng đẵng bao thu qua rồi
Niềm nhớ luôn luôn không hề nguôi...
Ngàn năm tình quê lưu luyến, những đêm thanh trăng xuống gần
Một mình nhìn trăng mà mong thôn xóm bình an...
Dù cho gặp thời loạn ly
Trong suốt cuộc sống quê nhà
Kỷ niệm xưa vẫn ghi nét sầu triền miên
Một trời thương nhớ kia, lòng nào quên!
Trên bước tha hương, đời nhiều tiếng than
Sống âm thầm từng ngày khó khăn
Nỗi xa quê càng vấn vương...
Đất khách ơ thờ, mình là cánh chim
Cánh chim bạt gió, biết đâu tìm
Chốn nương nhờ khi gió khi mưa đới...
Tôi, cánh chim đơn lạc ngoài gió mưa
Đã không còn ngày vàng lúc xưa
Nhắc chi cho lòng xót xa...
Có những đêm về, ngậm ngùi nhớ nhung
Kính dâng về Chúa tâm sự buồn
Ngài cho tôi sống hy vọng...
Giờ đây, dòng đời lặng trôi
Tôi sống đằm thắm ơn Trời
Ngài dìu tôi bước đi vững trong tình thương
Một nguồn hạnh phúc cho người cậy trông

Tài Liệu Tham Khảo