Nguồn Cứu Giúp

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: O God, Our Help in Ages Past
  • Lời: Isaac Watts, 1719
  • Nhạc: William Croft, 1708

Lời Anh

O God, Our Help in Ages Past
1. O God, our help in ages past,
Our hope for years to come,
Our shelter from the stormy blast,
And our eternal home.
2. Under the shadow of Thy throne
Thy saints have dwelt secure;
Sufficient is Thine arm alone,
And our defence is sure.
3. Before the hills in order stood,
Or earth received her frame,
From everlasting Thou art God,
To endless years the same.
4. A thousand ages in Thy sight
Are like an evening gone;
Short as the watch that ends the night
Before the rising sun.
5. Time, like an ever-rolling stream,
Bears all its sons away;
They fly forgotten, as a dream
Dies at the opening day.
6. O God, our help in ages past,
Our hope for years to come,
Be Thou our guard while life shall last,
And our eternal home.

Lời Việt

Nguồn Cứu Giúp
1. Ôi, lạy Chúa, nguyên Đấng giúp tôi mãi,
Là ước vọng lúc hậu lai,
Nơi bảo toàn giữa giông tố dội vang,
Là nhà muôn thuở bình an.
2. Nương dựa bóng ngai Chúa thái an bấy,
Cho thánh dân thỏa lòng thay!
Duy cánh tay Chúa bao phủ ngày đêm,
Lòng càng được vững vàng thêm.
3. Ngay từ trước khi có biển, sông, đất,
Rừng, núi, tinh tú, nguyệt, nhật,
Nguyên thủy Ngài vốn Chân Chúa độc tôn,
Đời đời cai quản kiền khôn.
4. Muôn đời trước mặt Chúa thoáng mau quá,
Thật giống đêm chóng vượt qua,
Như thể canh chót đêm sắp tàn kia,
Rồi dương quang chiếu nghìn tia.
5. Ôi, lạy Chúa, nguyên Đấng giúp tôi mãi,
Là ước vọng lúc hậu lai,
Xin Chúa gìn giữ tôi suốt đường thiêng,
Là nhà muôn thuở bình yên.

Tài Liệu Tham Khảo