NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Nguyện Xin Thánh Linh Chúa
  • Lời:
  • Nhạc: Margaret Evan
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nguyện Xin Thánh Linh Chúa
Nguyện xin Thánh Linh của Chúa dẫy đầy trong tôi
Tôi sẽ hát Ha-lê-lu-gia!
Nguyện xin Thánh Linh của Chúa dẫy đầy trong tôi
Tôi sẽ hát Ha-lê-lu-gia!
Tôi sẽ hát
Tôi sẽ hát
Tôi sẽ hát Ha-lê-lu-gia!
Tôi sẽ hát
Tôi sẽ hát
Tôi sẽ hát Ha-lê-lu-gia!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo