NGÀI LÀ CHÚA

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ngài Là Chúa
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ngài Là Chúa
Ngài là Vua Chúa muôn đời
Ngài đã sống đắc thắng cõi chết
Chúa rất quyền oai
Mọi đầu gối sẽ quỳ
Mọi môi lưỡi xưng nhận chính Giê-xu Christ Chúa ta

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo