NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ngài Đáng Được Ngợi Khen
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ngài Đáng Được Ngợi Khen
Giê-xu là Chúa vui mừng hát khen ngợi Chúa tôi
Lời ca câu hát dành cho Đấng đang trên ngôi
Phước hạnh thay Chúa đang ngự giữa muôn lời hát khen
Giê-xu duy Chúa, Đấng đáng tôn vinh đời đời
Ồ Ngài thật xứng đáng lòng này xin chúc tán
Duy Ngài thật xứng đáng ngự giữa muôn lời hát khen
Giê-xu duy Chúa, Đấng đáng tôn vinh đời đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo