Nối Lại Dây Tơ Đồng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

Lời

Nối Lại Dây Tơ Đồng
Tôi nhớ lại những năm vàng
Một trời vui trong hạnh phúc
Khi với đoàn dân chung lòng
Say sưa mừng reo hát vang...
Tôi nhớ ngày vui tưng bừng
Cùng đoàn dân tôn thờ Chúa
Tay nắm bàn tay tươi cười
Vui trong niềm tin sáng ngời...
Cùng nhau đi đến nhà Chúa
Cùng nhau vui hát hòa ca
Cùng nhau hăng hái cao tiếng ngợi khen, rền khắp trời xa...
Giờ đây tôi nhớ ngày ấy
Lệ sầu cay mắt chợt rơi
Buồn trông năm tháng qua mất ngày vui cùng với đoàn dân...
Tôi nối lại dây tơ đồng
Trải lòng trên cung đàn thánh
Tôi hát bài ca thiên thần
Vang lên tận Ngôi Phước Lành!

Tài Liệu Tham Khảo