Nơi Ẩn Trú Muôn Đời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: To Every Generation
  • Lời: Bill Batstone
  • Nhạc: Bill Batstone
  • Tài Liệu:

Lời Anh

To Every Generation
You have been a shelter, Lord!
to ev'ry generation,
to ev'ry generation;
A sanctuary from the storm,
to ev'ry generation,
to ev'ry generation. Lord!

Lời Việt

Nơi Ẩn Trú Muôn Đời
Ngài chính nơi ẩn trú muôn đời,
Từ nay cho đến mãi mãi sau,
Từ nay cho đến mãi mãi sau;
Miền trú thân giữa chốn ba đào,
Từ nay cho đến mãi mãi sau,
Từ nay an trú cho đến muôn đời.

Tài Liệu Tham Khảo