Mong Bạn Quay Về

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Mong Bạn Quay Về
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Việt

Mong Bạn Quay Về - Lời Việt: Vĩnh Phúc
1. Mong bạn quay về, Chúa mong bạn quay về,
Ngài đang ở đây ngóng trông bạn về,
Jê-sus kêu gọi, hãy nghe Ngài khuyên mời,
Bạn ơi Chúa đang kêu bạn mau tới.
Đem mọi lo lắng đớn đau trên đời,
Về bên Ngài bình an sống trong vui tươi;
Jê-sus mong đợi, Chúa mong bạn lâu rồi,
Đừng nên bỏ qua cơ hội!
2. Trong giờ êm đềm, phút giây thật êm đềm,
Bạn ơi! Hãy mau bước lên cầu nguyện,
Mau quì bên Ngài, Chúa tha tội bao ngày,
Về nương náu trong tay Ngài thân ái.
Qua dòng nước mắt ăn ăn tuôn dài,
Bạn vui mừng nhận ơn xót thương hôm nay;
Xin đừng do dự, cớ sao bạn do dự?
Về ngay với Cha nhân từ.
3. Hai ngàn năm rồi, đã hai ngàn năm rồi,
Ngài thương thế gian, giáng sinh chuộc tội,
Bao người trên đời, biết bao người trên đời,
Nhận ơn Chúa ban tâm hồn tươi mới.
Mong bạn mau bước đến ăn năn tội,
Vì cơ hội cùng năm tháng theo nhau trôi;
Jê-sus đang chờ, Chúa đang còn mong chờ,
Bạn mau đến ngay bây giờ.

Tài Liệu Tham Khảo