LỬA PHỤC HƯNG

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Lửa Phục Hưng
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Lửa Phục Hưng
Cha ơi trong nơi vinh quang này lòng con đang tìm kiếm Ngài
Với cả tâm linh con mong được gặp mặt Chúa
Quăng xa bao nhiêu ô nhơ con trở về đây nơi đền Thánh Ngài
Tình yêu xưa trong Cha nay con mong được đổi mới
Lòng thành dâng lên lời tôn vinh danh Thánh Ngài
Gặp Ngài từ nay trọn cuộc đời này được mãi đổi thay
Cầu Thần Linh Chúa quang lâm ban lửa thiêng thiêu đốt cả hồn linh con
Nguyện Ngài phục hưng ban sự sống mới trong tâm con
Hết cả thân linh này
Con dâng cho Chúa
Với khát khao mong chờ
Lòng bừng cháy luôn
Cầu Thần Linh…

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo