Lời Tạ Ơn

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Give Thanks
  • Lời: Henry Smith
  • Nhạc: Henry Smith

Lời Anh

Give Thanks
Give thanks, with a grateful heart.
Give thanks, to the Holy One.
Give thanks, because He's given
Jesus Christ, His Son.
Give thanks, with a grateful heart.
Give thanks, to the Holy One.
Give thanks, because He's given
Jesus Christ, His Son.
And now, let the weak say “I am strong.”
Let the poor say “I am rich.”
Because of what the Lord has done for us.
And now, let the weak say “I am strong.”
Let the poor say “I am rich.”
Because of what the Lord has done for us.
Give thanks. Give thanks.

Lời Việt

Lời Tạ Ơn
Dâng lên trái tim biết ơn Ngài,
Cảm ơn Chúa trên cả muôn loài.
Giê-xu đã xuống nơi trần đây,
Từ chốn cao tầng mây.
Dâng lên trái tim biết ơn Ngài,
Cảm ơn Chúa trên cả muôn loài.
Giê-xu đã xuống nơi trần đây,
Từ chốn cao tầng mây.
Hôm nay hỡi những kẻ nhọc nhằn gian truân,
Hãy rũ hết bụi trần vương vấn,
Đến với Cứu Chúa lòng đừng lo âu phân vân.
Hôm nay hỡi những kẻ sầu đau bất mãn,
Đến với Chúa Ngài không lên án,
Bởi Chúa đã phán Ngài là tình yêu vô biên. Dâng lên...

Tài Liệu Tham Khảo