Lời Nguyện Chiều

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Lời Nguyện Chiều
  • Lời: Vũ Đức Nghiêm
  • Nhạc: Vũ Đức Nghiêm

Lời Việt

Lời Nguyện Chiều
Khi nắng mong manh phai nhạt dần,
Dãy núi xa mờ sương ngân tiếng chuông chiều buông.
Mây xám theo nhau bay về ngàn,
Đêm tối tăm tràn lan, bóng đêm sâu chìm xuống.
Nghe gió reo trong tim dạt dào,
Xin Chúa trên trời cao nghe tiếng con nguyện cầu,
Cung kính tâm tư khi chiều xuống,
Nhớ ơn Ngài cứu con, mến yêu Ngài sắt son.
Chúa ôi xin cùng với con hành trình,
Như hai môn đồ Em-ma-út xưa.
Chúa ơi xin đừng bỏ con một mình,
Cô đơn kinh hoàng chiều về bơ vơ.
Đêm tối mịt mùng, sương gió lạnh lùng,
Muông sói lan tràn bầy chiên tan tác.
Xin Đấng chăn hiền từ ái vô biên,
Dắt đưa chiên Ngài vào nơi ấm êm.
Xin giúp con vui dâng trọn đời,
Vâng ý Cha mà thôi,
Yêu Chúa không nhạt phai.
Con ước mơ trông mong đợi chờ ơn Chúa
Như đàn nai, khát khao bên giòng suối.
Xin Chúa ban ơn thiêng từ trời,
Đưa dắt che chở con cho đến khi lìa đời.
Cung kính tâm linh dâng về Chúa,
Cúi xin Ngài lắng nghe con nguyện cầu thiết tha.
2. Xin giúp con thương yêu mọi người,
Không oán không giận ai, tâm trí luôn thảnh thơi.
Trong phút nguy nan nương nhờ Ngài,
Luôn vững tin ngày mai Chúa soi đường chỉ lối.
Xin thứ tha khi con phạm tội,
Xin giúp con lòng vui, tha thứ cho mọi người.
Xin Chúa lau khô giòng lệ đắng,
Phút âm thầm thở than ăn năn lòng vỡ tan.
Nhớ xưa trên đồi Chúa mang thập hình,
Gai đâm trên đầu, tay mang dấu đinh.
Chúa ơi sao Ngài vốn không tội tình,
Ngôi cao không màng đành lòng hy sinh.
Ơn lớn biển trời, cao quý tuyệt vời,
Ghi nhớ trọn đời nguồn ơn cứu rỗi.
Xin Chúa nhân hiền nguồn phước thiêng liêng,
Giúp con theo Ngài đừng theo ý riêng.
Phú quý công danh trong cuộc đời,
Theo tháng năm dần trôi như giấc mơ mà thôi.
Dĩ vãng thương đau xa lìa rồi,
Xin giúp con từ nay bước đi trên đường mới.
Xin Chúa, cúi xin Ngài đoái thương, giữ con gần Chúa luôn.

Tài Liệu Tham Khảo