Lời Con Ca Tụng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: My Tribute
  • Lời: Andrae Crouch
  • Nhạc: Andrae Crouch

Lời Anh

My Tribute
How can I say thanks for the things
You have done for me?
Things so undeserved
Yet you gave to prove your love for me
The voices of a million angels
Could not express my gratitude
All that I am, and ever hope to be
I owe it all to thee
To God be the glory, to God be the glory
To God be the glory for the things he has done
With his blood he has saved me
With his power he has raised me
To God be the glory for the things he has done
Just let me live my life and
Let it be pleasing Lord to thee
And if I gain any praise, let it go to Calvary
With his blood he has saved me
With his power he has raised me
To God be the glory for the things he has done

Lời Việt

Lời Con Ca Tụng
Con quỳ đây lặng yên,
Lòng ghi nhớ ơn phước Cha luôn ban ơn từ trên trời cao,
Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con.
Dầu muôn thiên binh cùng đồng thanh chúc tán
Cũng không nói hết những công ơn Ngài.
Đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai,
Lòng thành con kính dâng Ngài.
Tụng mỹ danh Chúa trên trời,
Thành kính tôn Chúa cao vời,
Trời đất cung kính ca ngợi vì ơn phước Ngài đã ban.
Ngài chịu chết thay thế cho người.
Giờ Ngài sống ban phước cho người.
Tụng mỹ Chúa Thánh nhơn lành ơn phước Ngài đời đời.
Chúa ơi! Con cầu xin Ngài dạy con những lối bước đi theo Ngài,
Để đời con như một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tại Gô-gô-tha.

Tài Liệu Tham Khảo