Lòng Tin Vững

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

Lời

Lòng Tin Vững
Nhớ ngày nào đi trong tối tăm
Lòng bao nỗi băn khoăn chán chường
Đâu còn thấy hoa đón chào bên đường
Có chăng là riêng nỗi buồn!
Đã từng tàn phai bao ước mơ
Ngày vui thoáng bay...xa khuất mờ
Bao lần tiếc thương, bao lần âm thầm
Sống trong ngậm ngùi triền miên!
Nhưng nay ánh trời Chúa soi cho đời ta sáng ngời
Dầu ngàn ước mơ xưa mất rồi, cũng vui mà thôi
Cánh đại bàng vượt bao thức mây
Lòng tin vững đưa ta tới trời...
Vui vì cứu ân, vui vì Tin Lành
Chúa ban trọn đầy niềm vui...

Tài Liệu Tham Khảo