Lòng Cứ Yên Lặng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Stille, mein Wille
  • Tựa đề: Lòng Cứ Yên Lặng
  • Lời: Catharine Amalia Dorothea von Schlegel (1697-1768), 1752
  • Nhạc: Jean Sibelius, b. 1865
  • Tài Liệu: The Lutheran Hymnal # 651

Lời Đức

Lời: Catharine Amalia Dorothea von Schlegel (1697-1768), 1752
Stille, mein Wille
1. Stille, mein Wille! Dein Jesus hilft siegen;
Trage geduldig das Leiden, die Not;
Gott ist's, der alles zum Besten will fügen,
Der dir getreu bleibt in Schmerzen und Tod.
Stille, mein Wille! Dein Jesus wird machen
Glücklichen Ausgang bedenklicher Sachen.
2. Stille, mein Wille! Der Herr hat's in Händen;
Hält sich dein Herz nur im Glauben an ihn,
Wird er den Kummer bald wenden und enden;
Herrlich wird endlich, was wunderbar schien.
Stille, mein Wille! Dein Heiland wird zeigen,
Wie vor ihm Meer und Gewitter muß schweigen.
3. Stille, mein Wille! Wenn Freunde sich trennen,
Die du so zärtlich und innig geliebt,
Wirst du die Freundschaft des Höchsten erkennen,
Der sich zum Eigentum treulich dir gibt.
Stille, mein Wille! Dein Jesus ersetzet,
Was dich beim Sterben der Liebsten verletzet.
4. Stille, mein wille! Es kommen die Stunden,
Daß wir beim Herrn sind ohn' Wechsel der Zeit;
Dann ist das Scheiden, der Kummer verschwunden,
Ewige Freundschaft vergütet das Leid.
Stille, mein Wille! Nach zeitlichem Scheiden
Sehn wir uns wieder ohn' Schmerzen und Leiden.

Lời Anh

Lời Anh: Jane Borthwick (1813-1897), 1855
Be Still, My Soul
1. Be still, my soul; the Lord is on thy side;
Bear patiently the cross of grief or pain;
Leave to thy God to order and provide;
In every change He faithful will remain.
Be still, my soul; thy best, thy heavenly, Friend
Through thorny ways leads to a joyful end.
2. Be still, my soul; thy God doth undertake
To guide the future as He has the past.
Thy hope, thy confidence, let nothing shake;
All now mysterious shall be bright at last.
Be still, my soul; the waves and winds still know
His voice who ruled them while He dwelt below.
3. Be still, my soul, though dearest friends depart
And all is darkened in the vale of tears;
Then shalt thou better know His love, His heart,
Who comes to soothe thy sorrows and thy fears.
Be still, my soul; thy Jesus can repay
From His own fulness all He takes away.
4. Be still, my soul; the hour is hastening on
When we shall be forever with the Lord,
When disappointment, grief, and fear are gone,
Sorrow forgot, love's purest joys restored.
Be still, my soul; when change and tears are past,
All safe and blessed we shall meet at last.

Lời Việt

Lòng Cứ Yên Lặng
1. Yên tâm bình lặng vì Jê-sus đi cạnh bên
Mang chịu kiên nhẫn thập tự đau đớn buốt tê
Giao cho Ngài định đường đi chăm nom cung cấp
Trong mỗi thay dời, Ngài không thất hứa với ta
Lòng cứ yên lặng, bạn thân yêu mãi đi bên
Qua bao gai chông Ngài dẫn đến nơi vui mừng.
2. Yên đi bình lặng, bàn tay Cha đang lo toan
Đưa đường tương lai như trong năm tháng đã qua
Nhen hy vọng càng bừng lên, không chi lay chuyển
Mọi bí mật rồi ngày mai sẽ sáng tỏ ra
Lòng cứ yên lặng, nhìn bao sóng gió thổi qua
Sẽ vâng lệnh Ngài truyền phán như trong ngày nào.
3. Yên đi lòng này, thời gian đang trôi qua mau
Như hẹn hò ta bên kia với Chúa mãi luôn
Khi thất vọng, buồn, đau thương thôi không vương vấn
Từ giã u sầu, về quê hương sáng hân hoan
Lòng cứ yên lặng, dời thay, nước mắt sẽ thôi
Khi ta vui mừng gặp gỡ nhau trong huy hoàng.

Tài Liệu Tham Khảo