Lên Đền Thánh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:


Lời Việt

Lên Đền Thánh
Điệp Khúc:
Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường
Đường đưa ta đi lên đền Chúa ta
Lòng hân hoan ta hoà chung tiếng hát nhịp nhàng
Vui hát mừng danh Chúa cứu chuộc ta
Tiến tiến bước! Lên đền, đền thánh của Ngài
Cất tiếng hát, vui lên dân thánh của Ngài
Tiến tiến bước! Loan truyền hồng-ân Thiên Chúa Trời
Ta hát mừng tình thiên-thu Chúa ta
1. Vui mừng khi người ta bảo tôi:
Ta về thăm nhà Cha chúng ta
Một ngày trong nhà Cha dấu yêu
Sướng vui thay hơn trăm ngày ở xa quê nhà
2. Như ngày nào đoàn dân Chúa xưa
Băng rừng sâu vượt qua biển khơi
Lên đường đi hồi-hương thánh-đô
Chúng ta đi, đi lên đền Chúa ta thân yêu

Tài Liệu Tham Khảo