Khi Chúa Tiến Vô Trần Gian

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Battle Hymn of The Republic
  • Lời: Ju­lia W. Howe
  • Nhạc: John Brown
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Battle Hymn of The Republic
1. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord;
He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored;
He hath loosed the fateful lightning of His terrible swift sword;
His truth is marching on.
Glory! Glory! Hallelujah! Glory! Glory! Hallelujah!
Glory! Glory! Hallelujah! His truth is marching on.
2. I have seen Him in the watch fires of a hundred circling camps
They have builded Him an altar in the evening dews and damps;
I can read His righteous sentence by the dim and flaring lamps;
His day is marching on.
Glory! Glory! Hallelujah! Glory! Glory! Hallelujah!
Glory! Glory! Hallelujah! His day is marching on.
3. I have read a fiery Gospel writ in burnished rows of steel;
“As ye deal with My contemners, so with you My grace shall deal”;
Let the Hero, born of woman, crush the serpent with His heel,
Since God is marching on.
Glory! Glory! Hallelujah! Glory! Glory! Hallelujah!
Glory! Glory! Hallelujah! Since God is marching on.
4. He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat;
He is sifting out the hearts of men before His judgment seat;
Oh, be swift, my soul, to answer Him! be jubilant, my feet;
Our God is marching on.
Glory! Glory! Hallelujah! Glory! Glory! Hallelujah!
Glory! Glory! Hallelujah! Our God is marching on.
5. In the beauty of the lilies Christ was born across the sea,
With a glory in His bosom that transfigures you and me:
As He died to make men holy, let us live to make men free;
While God is marching on.
Glory! Glory! Hallelujah! Glory! Glory! Hallelujah!
Glory! Glory! Hallelujah! While God is marching on.
6. He is coming like the glory of the morning on the wave,
He is wisdom to the mighty, He is honor to the brave;
So the world shall be His footstool, and the soul of wrong His slave,
Our God is marching on.
Glory! Glory! Hallelujah! Glory! Glory! Hallelujah!
Glory! Glory! Hallelujah! Our God is marching on.

Lời Việt

Khi Chúa Tiến Vô Trần Gian
Lời Việt: Lưu Văn Tường
1. Tôi chăm xem vinh quanh diệu kỳ, ngày Jêsus đến chói sáng mênh mông
Nơi tay Ngài lạnh lùng vung lên thanh gươm trừng phạt tiến vô trần gian
Trên không trung phong ba mịt mờ cuồng sôi như cuốn thế giới hư vong
Khi Chúa tiến vô trần gian…
Điệp Khúc:
Halêlugia! Halêlugia!
Ngày vinh quang trời mây sáng huy hoàng.
Muôn phương bình an,
Halêlugia! Khi Chúa tiến vô trần gian.
2. Ôi! Bao nhiêu anh em một lòng tận trung theo Chúa thức suốt canh đêm
Luôn chong đèn đợi chờ Jêsus dù cho đêm dài tối tăm triền miên.
Tôi hân hoan trông mong công bình Ngài vươn lên giữa ánh sáng đức tin
Khi Chúa tiến vô trần gian…
3. Tôi mong qua bên kia bờ vàng, mừng vui chiêm ngưỡng Cứu Chúa vinh quang
Bông hoa huệ đời đời xinh tươi mùi hương tuyệt vời biến thay đời tôi
Mong đem tin vui cho người để không ai chết dưới chốn tối tăm
Khi Chúa tiến vô trần gian…

Tài Liệu Tham Khảo