Khi Đức Thánh Linh Ngự Trị

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Tựa đề: Khi Đức Thánh Linh Ngự Trị
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Khi Đức Thánh Linh Ngự Trị
1. Mọi nặng nề tiêu tan
Mọi buồn phiền xóa hết
Khi Chúa Thánh Linh giáng vô lòng
Mọi hận thù chôn lấp
Nào còn gì cay đắng
Khi lòng xấu được Ngài đổi thay
Người người đều hiệp nhất
Trong tình yêu vững bền
Mọi sự đều đổi mới
Dưới ơn Thánh Linh sáng soi
Lòng thật đầu phục Chúa
Phước mới tuôn chan hòa!
Chúa sẽ giúp ta gặt vào đầy kho


2. Thật ngọt ngào dịu êm
Ô tràn tình thắm thiết
Khi Chúa Thánh Linh giáng vô lòng
Oh! không kiêu căng
Oh.. dựa nương Chúa không sợ lo vây quanh
Nào còn gì buồn chán
Khi Thần Linh Chúa ngự
Đời hoàn toàn thuộc Chúa
Thắm bao trái xin tốt tươi
Lòng thật đầu phục Chúa
Phước mới tuôn chan hòa
Chúa sẽ giúp ta gặt vào đầy khoTài Liệu Tham Khảo