Khúc Hát Noel

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

Lời

Khúc Hát Noel
Trên bước phong trần tha hương
Không dễ vơi đi chuyện buồn...
Hằng ngày trong ơn Chúa thương
Sức thiêng thêm năng lực sống...
Tôi nhớ quê nhà, xưa từng hát vui những mùa Giáng Sinh nghe rộn ràng trái tim...
Này, Con Chúa xuống nơi trần gian
Ngài đem phước vui mừng, bình an
Mỗi khi hát bài Thánh Ca thấy đầy đức tin, thấy mình nhiệt thành tôn vinh...
Từ tha hương...
Kỷ niệm xưa sống mãi trong lòng
Đời bao nỗi nhọc nhằn
Mà niềm vui kia, tiếng tơ đàn...
Trên đường chông gai, tôi nương nhờ ai?
Chúa là Đấng tôi tin, bước tôi đi vẫn vang lên
Khúc hát thiêng liêng, khúc hát Noel...

Tài Liệu Tham Khảo