Khúc Ca Đời Đời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

Lời

Khúc Ca Đời Đời
Tôi sống đua theo thế gian miệt mài
Cuộc đời bao nhiêu lôi cuốn mê say
Tôi sống buông lung qua những năm trường
Thú vui đầy thêm nỗi lòng sầu thương!
Tôi có hay đâu ước mong đạt thành
Lợi quyền, công danh! Sương khói mong manh!
Như gió bay đi, chớp mắt không còn
Nhớ xưa từng nghe..."giấc mộng Hoàng Lương".
Tôi âm thầm đau tê tái, nào biết chi đời mau úa phai
Mà thấy tâm hồn mình...tan vỡ...trong cõi trần ai...
Nhưng ơn Trời, ơn Thiên Chúa...Ngài đã đưa bàn tay dấu đinh
Tìm đến bên tôi, người hư mất, cứu tôi trọn tình
Tôi hát vang lên khúc ca đời đời
Về lòng yêu thương châu báu trên tôi
Chúa dẫn tôi đi vững bước linh trình
Đến khi vào trong Nước Ngài hiển vinh...

Tài Liệu Tham Khảo