Nhã Ca: Chương 3

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB22C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Đại Chúng

Giấc Mộng Của Người Đang Yêu

Đêm về, trên giường mình

Tôi tìm người mà lòng tôi yêu mến,

Tôi tìm kiếm người nhưng không gặp.

Tôi sẽ dậy và đi khắp thành phố,

Trên những con đường và những quảng trường;

Tôi tìm người mà lòng tôi yêu mến.

Tôi tìm kiếm người nhưng không gặp.

Những lính canh gặp tôi

Khi họ đi tuần quanh thành phố.

Tôi hỏi: “Các anh có thấy người mà lòng tôi yêu mến hay không?”

Khi vừa qua khỏi khỏi họ,

Tôi đã gặp người mà lòng tôi yêu mến.

Tôi ôm chặt chàng, không rời

Cho đến khi đưa chàng về nhà mẹ tôi,

Vào phòng của người đã cưu mang tôi.

Nầy các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem! Tôi van các cô,

Vì những hoàng dương và nai của đồng nội,

Xin đừng khuấy động, đừng đánh thức ái tình

Cho đến khi thỏa nguyện.

Chàng Rể Và Đoàn Tùy Tùng

Người nào từ hoang mạc đi lên,

Giống như những cột khói,

Thơm mùi nhũ hương và mộc dược,

Với đủ hương phấn của những thương nhân?

Nhìn kìa! Kiệu của vua Sa-lô-môn!

Vây quanh với sáu mươi dũng sĩ,

Là những dũng sĩ của Y-sơ-ra-ên.

Tất cả đều cầm gươm

Mỗi người đều kinh nghiệm chiến trường,

Ai cũng mang gươm bên đùi, do bất trắc ban đêm.

Vua Sa-lô-môn làm một xa giá cho mình bằng gỗ Li-ban.

Người làm các trụ bằng bạc,

Cái bệ bằng vàng, chỗ ngồi bọc vải điều,

Bên trong trang trí thật đáng yêu,

Bởi các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem.

Nầy, các cô gái Si-ôn,

Mau ra xem vua Sa-lô-môn.

Vua đội chiếc vương miện mà mẹ vua đã đặt trên đầu vua

Trong ngày cưới của vua,

Ngày mà lòng vua vui thỏa.

Bản Dịch Việt Ngữ

Giấc Mộng Của Người Đang Yêu

1. Đêm về, trên giường mình

Tôi tìm người mà lòng tôi yêu mến,

Tôi tìm kiếm người nhưng không gặp.

2. Tôi sẽ dậy và đi khắp thành phố,

Trên những con đường và những quảng trường;

Tôi tìm người mà lòng tôi yêu mến.

Tôi tìm kiếm người nhưng không gặp.

3. Những lính canh gặp tôi

Khi họ đi tuần quanh thành phố.

Tôi hỏi: “Các anh có thấy người mà lòng tôi yêu mến không?”

4. Khi vừa qua khỏi họ,

Tôi đã gặp người mà lòng tôi yêu mến.

Tôi ôm chặt chàng, không rời

Cho đến khi đưa chàng về nhà mẹ của tôi,

Vào phòng của người đã cưu mang tôi.

5. Nầy các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem! Tôi van các cô,

Vì những hoàng dương và nai đồng nội,

Xin đừng khuấy động, đừng đánh thức ái tình

Cho đến khi thỏa nguyện.

Chàng Rể Và Đoàn Tùy Tùng

6. Người nào từ hoang mạc đi lên,

Giống như những cột khói,

Thơm mùi nhũ hương và mộc dược,

Với đủ hương phấn của những thương nhân?

7. Nhìn kìa! Kiệu của vua Sa-lô-môn!

Vây quanh với sáu mươi dũng sĩ,

Là những dũng sĩ của Y-sơ-ra-ên.

8. Tất cả đều cầm gươm

Mỗi người đều kinh nghiệm chiến trường,

Ai cũng mang gươm bên đùi, vì bất trắc vào ban đêm.

9. Vua Sa-lô-môn làm một xa giá cho mình bằng gỗ Li-ban.

10. Người làm các trụ bằng bạc,

Cái bệ bằng vàng, chỗ ngồi bọc vải điều,

Bên trong trang trí thật đáng yêu,

Bởi các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem.

11. Nầy, các cô gái Si-ôn,

Mau ra xem vua Sa-lô-môn.

Vua đội chiếc vương miện mà mẹ vua đã đặt trên đầu vua

Trong ngày cưới của vua,

Ngày mà lòng vua vui thỏa.

Bản Dịch 1925

1. Ban đêm tại trên giường mình, tôi tìm người mà lòng tôi yêu dấu, Tôi tìm kiếm người mà không gặp.
2. Tôi nói: Ta sẽ chổi dậy bây giờ, dạo quanh thành, Trải qua các đường phố, các ngã ba, Đặng tìm người mà lòng tôi yêu dấu. Tôi tìm kiếm người, nhưng không gặp.
3. những kẻ canh tuần vòng quanh thành có gặp tôi. Tôi hỏi rằng: Các ngươi có thấy người mà lòng ta yêu mến chăng!
4. Tôi vừa đi khỏi chúng xa xa, Thì gặp người mà lòng tôi yêu mến; Bèn nắm lấy người, không khứng buông ra, Cho đến khi đưa người về nhà mẹ tôi, Vào phòng của người đã thai dựng tôi.
5. Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, ta ép nài các ngươi bởi những hoàng dương hay là con nai đồng nội, Chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức ái tình ta Cho đến khi nó muốn.
6. người kia là ai, ở từ đồng vắng đi lên, Giống như trụ khói, xông một dược và nhũ hương, với đủ thứ hương của con buôn?
7. Kìa, kiệu của Sa-lô-môn, Có sáu mươi dõng sĩ trong bọn dõng sĩ Y-sơ-ra-ên Vây chung quanh nó;
8. Thảy đều cầm gươm và thạo đánh giặc; Ai nấy đều có gươm ở nơi đùi mình, Vì sợ hãi ban đêm.
9. Vua Sa-lô-môn làm cho mình một cái kiệu bằng gỗ Li-ban.
10. Người làm các trụ nó bằng bạc, Nơi dựa lưng bằng vàng, Chỗ ngồi bằng vật màu điều, Còn ở giữa lót bằng ái tình của các con gái Giê-ru-sa-lem.
11. Hỡi các con gái Si-ôn, hãy ra xem vua Sa-lô-môn Đội mão triều thiên mà mẹ người đã đội trên đầu người Trong ngày định thân, trong ngày lòng người vui vẻ.

Bản Dịch 2011

Giấc Mộng Yêu Ðương

Nàng

1 Suốt đêm tôi trằn trọc trên giường,

Tôi đã tìm người lòng tôi yêu mến;

Tôi đã tìm chàng, nhưng tìm không gặp.

2 Tôi nói, “Tôi sẽ trỗi dậy, đi dạo kiếm khắp thành;

Tôi sẽ đi khắp các nẻo đường và đến mọi khu công cộng,

Ðể tìm người lòng tôi yêu mến.”

Tôi đã tìm chàng, nhưng tìm không gặp.

3 Các lính canh tuần tiễu trong thành gặp tôi.

Tôi hỏi họ, “Các anh có thấy người lòng tôi yêu mến chăng?”

4 Tôi khép nép đi qua họ và gặp được người lòng tôi yêu mến.

Tôi nắm chặt lấy chàng và chẳng chịu buông ra,

Cho đến khi tôi đưa chàng về nhà mẹ tôi,

Vào trong phòng của người đã cưu mang tôi.

5 Hỡi các thiếu nữ ở Giê-ru-sa-lem, tôi nài xin các chị:

Hãy quan sát những linh dương và những nai tơ trong đồng,

Mà đừng khơi dậy hay đánh thức ái tình cho đến khi nó muốn.

Chàng Rể và Họ Ðàng Trai Ðến

6 Ai từ sa mạc đi lên, giống như một cột khói,

Tỏa mùi mộc dược và nhũ hương,

Ngào ngạt mùi thơm các hương liệu của thương gia?

7 Xem kìa! Ðó là xa giá của Sa-lô-môn,

Có sáu mươi dũng sĩ đi theo hộ tống;

Họ thuộc đoàn dũng sĩ của I-sơ-ra-ên.

8 Tất cả đều mang gươm bên mình,

Ai nấy đều dày dạn kinh nghiệm chiến trường.

Người nào cũng đeo kiếm bên hông,

Ðể đề phòng những bất trắc về đêm.

9 Vua Sa-lô-môn làm cho mình một chiếc kiệu xa,

Người dùng gỗ ở Li-băng làm nên kiệu ấy.

10 Cán kiệu bằng bạc,

Lưng kiệu bằng vàng,

Nệm kiệu bọc bằng vải điều,

Còn bên trong được đan dệt bằng tình yêu.

Hỡi các thiếu nữ ở Giê-ru-sa-lem,

11 Hãy ra đây!

Hỡi các thiếu nữ ở Si-ôn,

Hãy ngắm xem vua Sa-lô-môn!

Hãy xem vua đang đội vương miện,

Tức vương miện mà thân mẫu của vua đã đội cho người,

Trong ngày người thành hôn,

Ngày lòng người vui vẻ.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành