Truyền Đạo: Chương 11

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB21C011)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Hãy liệng bánh của con trên mặt nước, bởi vì sau nhiều ngày con sẽ tìm lại được.

2. Hãy chia phần ra thành bảy hoặc thậm chí thành tám, bởi vì con không biết tai họa nào có thể xảy ra trên đất.

3. Khi mây phủ đầy thì tuôn mưa xuống đất. Bất kể cây ngã về hướng nam hay hướng bắc, cây ngã nơi nào thì nằm tại đó.

4. Người nào chỉ nhìn gió, sẽ không gieo; người cứ trông mây, sẽ không gặt.

5. Con không biết đường của gió hay những xương cốt được hình thành trong lòng người mang thai thế nào, cũng vậy con không thể biết được công việc của Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng mọi vật.

6. Buổi sáng, hãy gieo giống của con, buổi chiều cũng đừng nghỉ tay, bởi vì con không biết lần này hoặc lần kia, hoặc cả hai lần đều kết quả tốt đẹp.

7. Ánh sáng thật là êm dịu, mắt được nhìn thấy mặt trời thật vui thỏa làm sao!

8. Nếu một người sống nhiều năm, hãy vui hưởng tất cả, nhưng hãy nhớ rằng những ngày đen tối cũng nhiều. Tất cả những gì đang đến đều là hư không.

9. Bạn trẻ! Hãy vui trong tuổi thanh xuân, hãy hân hoan trong lòng lúc còn trẻ, hãy đi theo đường lối của lòng mình và nhãn quan của mắt mình, nhưng hãy biết rằng vì mọi việc đó, Đức Chúa Trời sẽ đem con ra xét xử. 10. Vì vậy, hãy xua phiền não khỏi tấm lòng và cất bỏ điều tai hại khỏi thân xác của con, bởi vì tuổi niên thiếu và thời thanh xuân là hư không.

Bản Dịch Đại Chúng

Hãy liệng bánh của con trên mặt nước, bởi vì sau nhiều ngày con sẽ tìm lại được.

Hãy chia phần ra thành bảy hoặc thậm chí thành tám, bởi vì con không biết tai họa nào có thể xảy ra trên đất.

Khi mây phủ đầy thì tuôn mưa xuống đất. Bất kể cây ngã về hướng nam hay hướng bắc, cây ngã nơi nào thì nằm tại đó.

Người nào chỉ nhìn gió, sẽ không gieo; người cứ trông mây, sẽ không gặt.

Con không biết đường của gió hay những xương cốt được hình thành trong lòng người mang thai thế nào, cũng vậy con không thể biết được công việc của Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng mọi vật.

Buổi sáng, hãy gieo giống của con, buổi chiều cũng đừng nghỉ tay, bởi vì con không biết lần này hoặc lần kia, hoặc cả hai lần đều kết quả tốt đẹp.

Ánh sáng thật là êm dịu, mắt được nhìn thấy mặt trời thật vui thỏa làm sao!

Nếu một người sống nhiều năm, hãy vui hưởng tất cả, nhưng hãy nhớ rằng những ngày đen tối cũng nhiều. Tất cả những gì đang đến đều là hư không.

Bạn trẻ! Hãy vui trong tuổi thanh xuân, hãy hân hoan trong lòng lúc còn trẻ, hãy đi theo đường lối của lòng mình và nhãn quan của mắt mình, nhưng hãy biết rằng vì mọi việc đó, Đức Chúa Trời sẽ đem con ra xét xử. Vì vậy, hãy xua phiền não khỏi tấm lòng và cất bỏ điều tai hại khỏi thân xác của con, bởi vì tuổi niên thiếu và thời thanh xuân là hư không.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Hãy liệng bánh của con trên mặt nước, bởi vì sau nhiều ngày con sẽ tìm lại được.

2. Hãy chia phần ra thành bảy hoặc thậm chí thành tám, bởi vì con không biết tai họa nào có thể xảy ra trên đất.

3. Khi mây phủ đầy thì tuôn mưa xuống đất; bất kể cây ngã về hướng nam hay hướng bắc, cây ngã nơi nào thì nằm tại đó.

4. Người nào chỉ nhìn gió, sẽ không gieo; người cứ trông mây, sẽ không gặt.

5. Con không biết đường của gió, hay những xương cốt được hình thành trong lòng người mang thai thế nào; cũng vậy con không thể biết được công việc của Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng mọi vật.

6. Buổi sáng, hãy gieo giống của con, buổi chiều cũng đừng nghỉ tay, bởi vì con không biết lần này hoặc lần kia, hoặc cả hai lần đều kết quả tốt đẹp.

7. Ánh sáng thật là tuyệt diệu; mắt được nhìn thấy mặt trời thật vui thỏa làm sao!

8. Nếu một người sống nhiều năm, hãy vui hưởng tất cả, nhưng hãy nhớ rằng những ngày đen tối cũng nhiều. Tất cả những gì đang đến đều là hư không.

9. Bạn trẻ! Hãy vui trong tuổi thanh xuân, hãy hân hoan trong lòng lúc còn trẻ, hãy đi theo đường lối của lòng mình và nhãn quan của mắt mình, nhưng hãy biết rằng vì mọi việc đó, Đức Chúa Trời sẽ đem con ra xét xử. 10. Vì vậy, hãy xua phiền não khỏi tấm lòng, và cất bỏ điều tai hại khỏi thân xác của con; bởi vì tuổi niên thiếu và thời thanh xuân là hư không.

Bản Dịch 1925

1. Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại. 2. Hãy phân phát nó cho bảy hoặc cho tám người; vì ngươi không biết tai nạn nào sẽ xảy ra trên đất.
3. Khi mây đầy nước, nó bèn mưa xuống đất; khi một cây ngã về hướng nam hay về hướng bắc, hễ ngã chỗ nào nó phải ở chỗ đó. 4. Ai xem gió sẽ không gieo; ai xem mây sẽ không gặt. 5. Người không biết đường của gió đi, cũng không biết xương cốt kết cấu trong bụng đờn bà mang thai thể nào, thì cũng một thể ấy, ngươi chẳng hiểu biết công việc của Đức Chúa Trời, là Đấng làm nên muôn vật.
6. Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngươi, và buổi chiều, chớ nghỉ tay ngươi; vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống nầy, hoặc giống kia, hoặc là cả hai đều sẽ ra tốt.
7. Ánh sáng thật là êm dịu; con mắt thấy mặt trời lấy làm vui thích. 8. Nếu một người được sống lâu năm, thì khá vui vẻ trong trọn các năm ấy; song cũng chớ quên những ngày tối tăm, vì những ngày ấy nhiều.

Phàm việc gì xảy đến đều là sự hư không.
9. Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét.
10. Vậy, khá giải sầu khỏi lòng ngươi, và cất điều tai hại khỏi xác thịt ngươi; vì lúc thiếu niên và thì xuân xanh là sự hư không mà thôi.

Bản Dịch 2011

Giá Trị của Sự Chuyên Cần

1 Cứ thả bánh của bạn ra trên mặt nước,

Sau nhiều ngày bạn có thể tìm nó lại.

2 Hãy chia của cải bạn ra làm bảy hay tám phần,

Vì bạn không biết trước rủi ro gì sẽ xảy đến trong xứ.

3 Khi mây đầy nước, chúng sẽ đổ mưa xuống đất.

Không biết cây sẽ ngã về hướng nam hay hướng bắc,

Hễ chỗ nào nó ngã xuống, nó sẽ nằm y ở đó.

4 Kẻ cứ lo đoán gió sẽ khó đem giống ra gieo;

Kẻ cứ trông chừng mây sẽ chẳng mấy khi đi gặt.

5 Giống như bạn không thể biết các luồng gió sẽ thổi về đâu, hay các xương của thai nhi được kết cấu trong lòng mẹ thế nào,

Bạn cũng sẽ không thể am tường những công việc của Ðức Chúa Trời, Ðấng dựng nên mọi sự, cũng thể ấy.

6 Buổi sáng bạn hãy đem các hạt giống của bạn ra gieo,

Buổi chiều bạn đừng nên cho tay bạn ngơi nghỉ,

Vì bạn không biết lần gieo nào sẽ đem lại kết quả, lần trước hay lần sau, hoặc cả hai lần đều sẽ kết quả tốt.

Người Trẻ và Người Già

7 Tuyệt diệu thay là ánh sáng! Thỏa thích thay cho đôi mắt được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

8 Xin các cụ cao niên hãy vui vẻ tận hưởng mọi điều tốt đẹp do ánh sáng cung cấp. Mong các cụ nhớ rằng rồi đây những ngày tối tăm sẽ nhiều vô kể. Tất cả những gì đến đều sẽ trở thành vô nghĩa.

9 Hỡi người trẻ tuổi, hãy vui hưởng tuổi xuân khi đang còn trẻ; hãy để cho lòng bạn vui vẻ trong những ngày thanh xuân của bạn. Hãy làm theo những gì lòng bạn muốn và đôi mắt bạn ưa thích, nhưng khá biết rằng: rồi đây Ðức Chúa Trời sẽ đem bạn đến để phán xét về mọi điều đó.

10 Hãy loại bỏ mọi sầu não ra khỏi tâm trí bạn; hãy cất bỏ những đớn đau trên thân xác bạn, vì tuổi trẻ và ngày xanh đều cũng là vô nghĩa.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)