Truyền Đạo: Chương 5

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB21C005)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Hãy cẩn trọng khi con bước đến nhà của Đức Chúa Trời, thà đến gần mà lắng nghe hơn là dâng sinh tế như những kẻ ngu dại bởi vì họ không biết mình làm điều ác. 2. Đừng vội vàng mở miệng và cũng đừng hấp tấp nói điều gì trong lòng trước Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn con ở dưới đất - vì vậy, hãy ít lời.

3. Khải tượng mang đến nhiều trách nhiệm, còn câu nói của kẻ dại thì lắm lời. 4. Khi con hứa nguyện điều gì với Đức Chúa Trời, đừng chậm trễ hoàn nguyện, bởi vì Ngài chẳng vui với những kẻ dại. Hãy hoàn thành điều con hứa nguyện. 5. Thà đừng hứa nguyện hơn là hứa nguyện mà không trả. 6. Đừng để miệng con khiến con phạm tội, và đừng nói trước sứ giả của Đức Chúa Trời rằng: “Đó là lầm lỡ.” Tại sao con khiến Đức Chúa Trời phải nổi giận vì lời nói của con và Ngài phá hủy công việc của tay con? 7. Nhiều mơ mộng và nhiều lời chỉ là chuyện hư không, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời.

8. Khi con thấy tại một địa phương có sự áp bức người nghèo, sự vi phạm công lý và công chính, thì đừng ngạc nhiên về vấn đề nầy; bởi vì một quan chức cao được một quan chức cao hơn giám sát, và trên họ còn có quan chức cao hơn nữa. 9. Trong mọi trường hợp, có một vị vua để các cánh đồng được canh tác, vẫn ích lợi hơn cho xứ sở.

10. Kẻ ham mê tiền bạc chẳng bao giờ thỏa mãn với tiền bạc; kẻ thích giàu có dư dật chẳng thu được. Điều nầy cũng là hư không. 11. Của cải gia tăng, người ăn xài cũng gia tăng; người có của cải được ích lợi gì ngoài việc ngắm nhìn nó? 12. Người làm việc khó nhọc vẫn ngủ ngon dù ăn ít hay nhiều, nhưng sự giàu có của người giàu không cho phép họ ngủ.

13. Có một điều tệ hại nghiêm trọng mà ta thấy dưới mặt trời: Của cải được tích trữ làm hại chính chủ của mình. 14. Sự giàu có biến mất khi thất bại xảy ra, nhưng điều tệ hại đó là người đó sinh một con trai nhưng chẳng còn gì để lại cho nó. 15. Người lọt lòng mẹ trần truồng thể nào thì sẽ ra đi thể ấy; người không đem được trong tay một vật gì từ công lao khó nhọc của mình. 16. Đây cũng là một điều tệ hại nghiêm trọng: Người đến thể nào, người ra đi thể ấy. Thoáng qua như làn gió, có ích lợi gì mà con người phải chịu lao khổ? 17. Thêm vào đó, cả đời sống trong tăm tối, ăn nuốt những sầu đau, bịnh tật, và bực tức.

18. Đây là điều mà ta thấy là tốt và thích hợp: Đó là con người hãy ăn, uống, và vui hưởng những điều tốt đẹp của sự lao khổ mà mình đã làm ra dưới mặt trời, trọn cả đời sống mà Đức Chúa Trời ban cho, bởi vì đó là phần con người được hưởng.

19. Như vậy, tất cả những ai được Đức Chúa Trời ban sự giàu có, của cải, Ngài cũng ban cho quyền hưởng thụ của cải ấy và nhận lấy phần của mình, và vui hưởng công lao mình làm ra - Đây chính là món quà của Đức Chúa Trời. 20. Người ấy sẽ không bận tâm phải sống thế nào với những ngày trong cuộc đời của mình bởi vì Đức Chúa Trời đã làm cho lòng người đó bận rộn với niềm vui.

Bản Dịch Đại Chúng

Hãy cẩn trọng khi con bước đến nhà của Đức Chúa Trời, thà đến gần mà lắng nghe hơn là dâng sinh tế như những kẻ ngu dại bởi vì họ không biết mình làm điều ác. Đừng vội vàng mở miệng và cũng đừng hấp tấp nói điều gì trong lòng trước Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn con ở dưới đất - vì vậy, hãy ít lời.

Mơ mộng mang đến nhiều thứ, và câu nói của kẻ dại thì lắm lời. Khi con hứa nguyện điều gì với Đức Chúa Trời, đừng chậm trễ hoàn nguyện, bởi vì Ngài chẳng vui với những kẻ dại. Hãy hoàn thành điều con hứa nguyện. Thà đừng hứa nguyện hơn là hứa nguyện mà không trả. Đừng để miệng con khiến con phạm tội, và đừng nói trước sứ giả của Đức Chúa Trời rằng: “Đó là lầm lỡ.” Tại sao con khiến Đức Chúa Trời phải nổi giận vì lời nói của con và Ngài phá hủy công việc của tay con? Nhiều mơ mộng và nhiều lời chỉ là chuyện hư không, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời.

Khi con thấy tại một địa phương có sự áp bức người nghèo, sự vi phạm công lý và công chính, thì đừng ngạc nhiên về vấn đề nầy; bởi vì một quan chức cao được một quan chức cao hơn giám sát, và trên họ còn có quan chức cao hơn nữa. Trong mọi trường hợp, có một vị vua để các cánh đồng được canh tác, vẫn ích lợi hơn cho xứ sở.

Kẻ ham mê tiền bạc chẳng bao giờ thỏa mãn với tiền bạc; kẻ thích giàu có dư dật chẳng thu được. Điều nầy cũng là hư không. Của cải gia tăng, người ăn xài cũng gia tăng; người có của cải được ích lợi gì ngoài việc ngắm nhìn nó? Người làm việc khó nhọc vẫn ngủ ngon dù ăn ít hay nhiều, nhưng sự giàu có của người giàu không cho phép họ ngủ.

Có một điều tệ hại nghiêm trọng mà ta thấy dưới mặt trời: Của cải được tích trữ làm hại chính chủ của mình. Sự giàu có biến mất khi thất bại xảy ra, nhưng điều tệ hại đó là người đó sinh một con trai nhưng chẳng còn gì để lại cho nó. Người lọt lòng mẹ trần truồng thể nào thì sẽ ra đi thể ấy; người không đem được trong tay một vật gì từ công lao khó nhọc của mình. Đây cũng là một điều tệ hại nghiêm trọng: Người đến thể nào, người ra đi thể ấy. Thoáng qua như làn gió, có ích lợi gì mà con người phải chịu lao khổ? Thêm vào đó, cả đời sống trong tăm tối, ăn nuốt những sầu đau, bịnh tật, và bực tức.

Đây là điều mà ta thấy là tốt và thích hợp: Đó là con người hãy ăn, uống, và vui hưởng những điều tốt đẹp của sự lao khổ mà mình đã làm ra dưới mặt trời, trọn cả đời sống mà Đức Chúa Trời ban cho, bởi vì đó là phần con người được hưởng.

Như vậy, tất cả những ai được Đức Chúa Trời ban sự giàu có, của cải, Ngài cũng ban cho quyền hưởng thụ của cải ấy và nhận lấy phần của mình, và vui hưởng công lao mình làm ra - Đây chính là món quà của Đức Chúa Trời. Người ấy sẽ không bận tâm phải sống thế nào với những ngày trong cuộc đời của mình bởi vì Đức Chúa Trời đã làm cho lòng người đó bận rộn với niềm vui.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Hãy cẩn trọng khi con bước đến nhà của Đức Chúa Trời, thà đến gần mà lắng nghe hơn là dâng sinh tế như những kẻ ngu dại bởi vì họ không biết mình làm điều ác. 2. Đừng vội vàng mở miệng, và cũng đừng hấp tấp nói điều gì trong lòng trước Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn con ở dưới đất - vì vậy, hãy ít lời.

3. Vì mơ mộng mang đến nhiều việc, và tiếng nói của kẻ ngu dại thì lắm lời. 4. Khi con hứa nguyện điều gì với Đức Chúa Trời, đừng chậm trễ hoàn nguyện, vì Ngài chẳng vui với những kẻ dại. Hãy hoàn thành điều con hứa nguyện. 5. Thà đừng hứa nguyện hơn là hứa nguyện mà không trả. 6. Đừng để miệng con khiến con phạm tội, và đừng nói trước sứ giả của Đức Chúa Trời rằng: “Đó là lầm lỡ.” Tại sao con khiến Đức Chúa Trời phải nổi giận vì lời nói của con, và Ngài phá hủy công việc của tay con? 7. Nhiều mơ mộng và nhiều lời chỉ là chuyện hư không, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời.

8. Khi con thấy tại một địa phương có sự áp bức người nghèo, sự vi phạm công lý và công chính, đừng ngạc nhiên về vấn đề nầy; bởi vì một quan chức cao được một quan chức cao hơn giám sát, và trên họ còn có quan chức cao hơn nữa. 9. Trong mọi trường hợp, có một vị vua để các cánh đồng được canh tác, vẫn ích lợi hơn cho xứ sở.

10. Kẻ ham mê tiền bạc chẳng bao giờ thỏa mãn với tiền bạc; kẻ thích giàu có dư dật chẳng thu được. Điều nầy cũng là hư không. 11. Của cải gia tăng, người ăn xài cũng gia tăng; người có của cải được ích lợi gì, ngoài việc ngắm nhìn nó? 12. Người làm việc khó nhọc, vẫn ngủ ngon, dù ăn ít hay nhiều, nhưng sự giàu có của người giàu không cho phép họ ngủ.

13. Có một điều tệ hại nghiêm trọng mà ta thấy dưới mặt trời: Của cải được tích trữ làm hại chính chủ của mình. 14. Sự giàu có biến mất khi thất bại xảy ra, và điều tệ hại đó là người đó sinh một con trai nhưng chẳng còn gì để lại cho nó. 15. Người lọt lòng mẹ trần truồng thể nào thì sẽ ra đi thể ấy; người không đem được trong tay một vật gì từ công lao khó nhọc của mình. 16. Đây cũng là một điều tệ hại nghiêm trọng: Người đến thể nào, người ra đi thể ấy. Thoáng qua như làn gió, có ích lợi gì mà con người phải chịu lao khổ? 17. Thêm vào đó, cả đời sống trong tăm tối, ăn nuốt những sầu đau, bịnh tật và bực tức.

18. Đây là điều mà ta thấy là tốt và thích hợp đó là con người hãy ăn, uống, và vui hưởng những điều tốt đẹp của sự lao khổ mà mình đã làm ra dưới mặt trời, trọn cả đời sống mà Đức Chúa Trời ban cho, bởi vì đó là phần con người được hưởng. 19. Như vậy, tất cả những ai được Đức Chúa Trời ban sự giàu có, của cải, Ngài cũng ban cho quyền hưởng thụ của cải ấy và nhận lấy phần của mình, và vui hưởng công lao mình làm ra - Đây chính là món quà của Đức Chúa Trời. 20. Người ấy sẽ không bận tâm phải sống thế nào với những ngày trong cuộc đời của mình bởi vì Đức Chúa Trời đã làm cho lòng người đó bận rộn với niềm vui.

Bản Dịch 1925

1. Khi người vào nhà Đức Chúa Trời, hãy giữ chừng chân mình. Thà lại gần mà nghe, hơn là dâng của tế lễ kẻ ngu muội; vì nó không hiểu biết mình làm ác. 2. Chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất. Vậy nên ngươi khá ít lời. 3. Hễ nhiều sự lo lắng ắt sanh ra chiêm bao; còn nhiều lời thì sanh ra sự ngu dại. 4. Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện; vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại: vậy, khá trả điều gì ngươi hứa. 5. Thà đừng khấn hứa, hơn là khấn hứa mà lại không trả. 6. Đừng cho miệng ngươi làm cho xác thịt mình phạm tội, và chớ nói trước mặt sứ giả của Đức Chúa Trời rằng ấy là lầm lỗi. Sao làm cho Đức Chúa Trời nổi giận vì lời nói ngươi, và Ngài làm hư công việc của tay ngươi? 7. Đâu có chiêm bao vô số và nhiều lời quá, đó cũng có sự hư-không nhiều; song ngươi hãy kính sợ Đức Chúa Trời.

8. Khi ngươi thấy trong xứ có kẻ nghèo bị hà hiếp, hoặc thấy sự phạm đến lẽ chánh trực, sự trái phép công bình, thì chớ lấy làm lạ; vì có kẻ cao hơn kẻ cao vẫn coi chừng, lại còn có Đấng cao hơn nữa. 9. Song một vua hay cày cấy ruộng, ấy vẫn ích lợi cho xứ mọi bề.

10. Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc; kẻ ham của cải chẳng hề chán về huê lợi. Điều đó cũng là sự hư-không. 11. Hễ của cải thêm nhiều chừng nào, kẻ ăn cũng thêm nhiều chừng nấy. Chủ của cải được ích gì hơn là xem thấy nó trước mặt chăng?

12. Giấc ngủ của người làm việc là ngon, mặc dầu người ăn ít hay nhiều; nhưng sự chán lắc làm cho người giàu không ngủ được.

13. Có một tai nạn dữ mà ta đã thấy dưới mặt trời: ấy là của cải mà người chủ dành chứa lại, trở làm hại cho mình, 14. hoặc vì cớ tai họa gì, cả của cải nầy phải mất hết; nếu người chủ sanh được một con trai, thì để lại cho nó hai tay không. 15. Mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thể nào, ắt sẽ trở về thể ấy, và về các huê lợi của sự lao khổ mình, chẳng có vật gì tay mình đem theo được. 16. Điều nầy cũng là một tai nạn lớn: người ra đời thể nào, ắt phải trở về thể ấy. Vậy, chịu lao khổ đặng theo luồng gió thổi, có ích lợi gì chăng? 17. Lại trọn đời mình ăn trong sự tối tăm, phải nhiều sự buồn rầu đau đớn và phiền não. 18. Kìa, ta đã nhìn thấy rằng ăn, uống, và hưởng phước của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn trong những ngày mà Đức Chúa Trời ban cho, ấy thật là tốt và hay; vì đó là kỷ phần mình. 19. Hễ Đức Chúa Trời ban cho người nào giàu có, của cải, làm cho người có thế ăn lấy, nhận lãnh kỷ phần, và vui vẻ trong công lao của mình, ấy là một sự ban cho của Đức Chúa Trời; 20. nhân người sẽ ít nhớ những ngày của đời mình; vì Đức Chúa Trời ứng đáp người bằng sự vui mừng trong lòng người.

Bản Dịch 2011

Cẩn Trọng Trước Mặt CHÚA

1 Hãy cẩn thận khi bạn bước chân đến nhà Ðức Chúa Trời. Hãy lại gần để nghe hơn là để dâng của tế lễ của những kẻ dại, vì chúng không biết rằng chúng đã làm những điều gian tà tội lỗi. 2 Chớ hấp tấp mở miệng, và đừng vội vàng thốt ra những gì bạn nghĩ trong lòng trước mặt Ðức Chúa Trời, vì Ðức Chúa Trời ở trên trời, còn bạn ở dưới đất. Vậy khá ít lời.

3 Vì có nhiều điều lo lắng ắt sẽ sinh chiêm bao, và người nói nhiều ắt sẽ thành kẻ dại.

4 Khi bạn hứa nguyện điều gì với Ðức Chúa Trời, khá mau thực hiện lời hứa nguyện đó, vì Ngài không thích những kẻ dại. Hãy mau chóng trả những gì bạn đã khấn hứa. 5 Thà đừng khấn hứa hơn là khấn hứa mà không trả. 6 Chớ để miệng bạn gây cho bạn mắc tội. Ðừng nói với sứ giả của Chúa rằng, “Tôi chỉ nói chơi thôi.” Tại sao bạn làm cho Ðức Chúa Trời nổi giận về những lời bạn nói và phá đổ công việc của tay bạn? 7 Vì mơ mộng nhiều và nói nhiều nhưng không làm gì thì cũng vô nghĩa mà thôi. Vậy hãy kính sợ Ðức Chúa Trời.

Cố Sức Làm Giàu Ðể Ðược Gì

8 Nếu bạn thấy người nghèo bị đàn áp, luật pháp và công lý bị chà đạp trong xứ, thì đừng lấy làm lạ về điều đó, vì trên kẻ có quyền có người khác có quyền hơn giám thị, và trên họ còn có người khác nữa có quyền hơn.

9 Hoa màu do đất đai sinh sản nuôi sống mọi người, ngay cả vua cũng được ruộng đồng nuôi sống.

10 Kẻ ham tiền, dù có tiền nhiều bao nhiêu vẫn không thấy đủ. Kẻ ham giàu, dù của cải nhiều đến mức nào vẫn không thấy thỏa lòng. Ðiều đó cũng là vô nghĩa.

11 Của cải gia tăng, số người ăn cũng gia tăng. Người có của sẽ được gì, ngoại trừ được chính mắt mình nhìn thấy chúng?

12 Người lao động vất vả sẽ ngủ ngon, bất kể người ấy ăn ít hay nhiều; nhưng kẻ lắm bạc nhiều tiền sẽ khó bề an giấc.

13 Tôi đã thấy một nỗi bất hạnh đau thương thường xảy ra dưới ánh mặt trời: của cải của người tích trữ chính là nguyên nhân gây họa cho người ấy.

14 Của cải mất sạch khi làm ăn thất bại; dù người ấy có con, đứa con chỉ hưởng được tay không.

15 Một người trắng tay lọt ra khỏi lòng mẹ thể nào, người ấy cũng sẽ ra đi với hai bàn tay trắng thể ấy. Tay người ấy sẽ không thể mang theo gì do công sức của mình làm ra. 16 Ðây cũng là một nỗi bất hạnh đau thương: người ta chào đời thể nào thì lìa đời cũng thể ấy. Người ta làm lụng vất vả suốt đời để được gì, há chẳng phải chỉ là hoài công bắt gió hay sao? 17 Thật vậy con người suốt đời cứ thức khuya dậy sớm làm lụng đầu tắt mặt tối, và vật vã với biết bao sầu não, ốm đau, và bực bội.

18 Này, tôi thấy rằng không gì tốt hơn và thích hợp hơn cho con người là ăn, uống, và tận hưởng những gì do mọi công lao của mình làm được dưới ánh mặt trời, trong những ngày ngắn ngủi của cuộc đời mà Ðức Chúa Trời đã cho mình, vì đó là phần phước của mình. 19 Thiết tưởng, người nào được Ðức Chúa Trời ban cho của cải và giàu có, và còn ban cho người ấy ăn uống còn biết ngon, thì nên nhận lấy phần phước đó và hưởng những gì do công lao của mình làm ra, vì đó là món quà của Ðức Chúa Trời cho mình. 20 Bấy giờ người ấy sẽ không còn bận tâm về những ngày gian khổ của đời mình nữa, vì Ðức Chúa Trời ban cho lòng người ấy tràn đầy niềm vui.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)