Sáng Thế Ký: Chương 19

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB01C019)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Hai thiên sứ đã đến Sô-đôm vào lúc chiều tối. Lúc đó Lót đang ngồi tại cổng thành Sô-đôm. Khi Lót nhìn thấy, ông đã đứng dậy đón tiếp họ, và rồi ông đã sấp mặt xuống đất. 2. Ông nói: "Bây giờ, xin các chúa của tôi hãy vào trong nhà đầy tớ của quý vị để rửa chân, rồi qua đêm. Sau đó quý vị có thể chỗi dậy rồi đi trên đường của mình." Họ đáp: "Không! Chúng tôi sẽ nghỉ đêm ở bên ngoài." 3. Nhưng ông hết sức nài nỉ, cho nên họ đã quay lại với ông, rồi vào trong nhà của ông. Ông đã đãi tiệc cho họ. Ông đã nướng bánh không men, và họ đã ăn.

4. Trước khi họ nằm nghỉ, những người nam trong thành - bọn đàn ông ở Sô-đôm - từ trẻ cho đến già thuộc mọi khu phố, đã bao quanh căn nhà. 5. Họ gọi Lót, rồi nói với ông: "Những người đàn ông, đã đến nhà của ông tối nay, đang ở đâu? Hãy đem họ ra đây cho chúng tôi, để chúng tôi biết họ."

6. Lót đi xuyên qua hiên cửa để gặp họ, nhưng ông đã đóng cửa ngay phía sau của mình. 7. Ông nói: "Các anh em của tôi! Xin đừng làm những việc gian ác nầy. 8. Xem nầy, tôi có hai đứa con gái, chưa hề biết đàn ông. Xin hãy để tôi đem chúng ra cho các anh em. Các anh em có thể đến với chúng, nếu điều đó đẹp mắt các anh em. Nhưng đừng làm bất cứ điều gì với những người nầy, bởi vì họ đã đến tá túc dưới bóng mái nhà của tôi."

9. Họ đã gào lên: "Hãy tránh ra!" Họ nói: "Kẻ tạm trú này đã đến đây, lại tiếp tục hành xử như một quan tòa. Chúng ta sẽ xử ngươi còn tệ hơn với bọn chúng nữa." Họ chèn ép Lót thật mạnh, rồi xông vào, để phá cửa. 10. Tuy nhiên những vị khách đã đưa tay kéo Lót vào nhà, rồi đóng cửa lại. 11. Những vị khách đó đã đánh phạt bọn đàn ông ở trước cửa nhà, cả nhỏ lẫn lớn, bị mù, đến nỗi họ không thể tìm được cửa.

12. Những vị khách đó đã nói với Lót: "Ngươi còn có ai khác ở đây: con rể, các con trai, các con gái, hay là bất cứ người nào thuộc về ngươi ở trong thành hay không? Hãy đem họ ra khỏi nơi nầy. 13. Vì chúng ta sẽ hủy diệt nơi nầy, bởi vì những tiếng kêu than về nó đã gia tăng quá nhiều trước mặt Đức Giê-hô-va, và Đức Giê-hô-va đã sai chúng ta hủy diệt nó."

14. Vì vậy, Lót đã đi ra, nói với các con rể sắp cưới những con gái của mình: "Hãy chỗi dậy! Hãy ra khỏi nơi nầy, bởi vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành." Tuy nhiên các con rể tưởng ông nói đùa.

15. Khi bình minh ló dạng, các thiên sứ thúc giục Lót: "Hãy thức dậy, đem vợ của ngươi và hai con gái của ngươi đang ở đây đi đi! Đừng để các ngươi sẽ bị tiêu diệt cùng với sự đoán phạt của thành phố." 16. Bởi vì lòng thương xót của Đức Giê-hô-va, cho nên trong khi ông còn đang chần chờ, những vị nầy đã nắm tay của ông, tay vợ của ông, và tay hai con gái của ông, kéo họ ra ngoài và để họ bên ngoài thành phố.

17. Sau đó, khi họ đã được những vị đó đem ra bên ngoài, một vị đã nói: "Hãy chạy trốn để cứu mạng. Ðừng nhìn lại phía sau, cũng đừng dừng lại tại tất cả những nơi nào trong đồng bằng, nhưng hãy chạy trốn lên núi, đừng để các ngươi bị hủy diệt."

18. Nhưng Lót đã thưa với họ: "Các chúa của tôi! Không đâu. 19. Thật vậy, tôi tớ của ngài đã được ơn trước mặt ngài; ngài đã gia tăng sự thương xót của ngài; và ngài đã bày tỏ qua việc cứu mạng sống của tôi, nhưng tôi không thể nào chạy trốn kịp lên núi. Xin đừng để tai họa đuổi kịp tôi, và rồi tôi sẽ bị chết. 20. Kìa, gần đây có một thành có thể chạy đến tại đó. Nó rất nhỏ. Xin hãy cho tôi được chạy đến đó để tôi được cứu mạng. Không phải là nó rất nhỏ hay sao?"

21. Vị đó đã nói với ông: "Xem nầy! Ta cũng thực hiện cho ngươi điều nầy. Ta sẽ không hủy diệt thành mà ngươi đã nói. 22. Hãy vội vàng chạy đến đó trú ẩn, bởi vì ta sẽ không thể làm điều gì cho đến khi ngươi vào trong thành đó. Vì vậy tên của thành đó đã được gọi là Xoa."

23. Khi mặt trời mọc lên khỏi mặt đất, thì Lót đã vào đến thành Xoa. 24. Sau đó, Đức Giê-hô-va đã tuôn mưa lưu huỳnh và lửa của Đức Giê-hô-va từ trời đã giáng xuống Sô-đôm và Gô-mô-rơ. 25. Ngài hủy diệt những thành phố nầy, luôn cả vùng đồng bằng, với tất cả cư dân trong những thành phố, và mọi thứ cây cỏ mọc trên mặt đất. 26. Nhưng vợ của Lót đã nhìn lại phía sau cho nên bà bị biến thành một tượng muối.

27. Sáng hôm sau, Áp-ra-ham dậy sớm, rồi đến nơi mà trước đó ông đã đứng cùng Đức Giê-hô-va. 28. Ông nhìn về hướng Sô-đôm và Gô-mô-rơ, và về hướng của cả vùng đồng bằng trong xứ, ông thấy khói từ dưới đất bốc lên như khói của một lò lửa lớn. 29. Lúc Ðức Chúa Trời hủy diệt các thành trong vùng đồng bằng, Ðức Chúa Trời đã nhớ đến Áp-ra-ham, nên Ngài đã đem Lót ra khỏi ngay giữa tai họa, vào lúc Ngài hủy diệt các thành phố nơi Lót cư ngụ.

30. Bởi vì Lót sợ sống tại Xoa, cho nên Lót đã rời khỏi Xoa, đến cư ngụ trong núi. Hai con gái của ông theo ông. Lót sống trong một cái hang - ông cùng với hai con gái của ông. 31. Cô gái đầu lòng đã bảo cô em: Cha của chúng ta đã già. Trong vùng lại không còn người nam nào đến kết duyên với chúng ta theo phong tục của cả xứ. 32. Hãy đến! Chúng ta hãy phục rượu cho cha của chúng ta, rồi chúng ta hãy nằm với người, để lưu truyền dòng giống của cha chúng ta.

33. Vì vậy, đêm hôm đó họ đã phục rượu cho cha của họ, rồi cô gái đầu lòng đến nằm với cha của nàng, nhưng ông không biết lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy. 34. Rồi đến hôm sau, cô gái đầu lòng nói với cô em: Nầy, đêm qua chị đã nằm với cha. Tối nay chúng ta cũng hãy phục rượu cho cha, rồi em sẽ đến nằm với cha để chúng ta có thể duy trì dòng giống cho cha của chúng ta. 35. Đêm đó, họ cũng phục rượu cho cha của họ, cô em đã chỗi dậy, đến nằm với ông, nhưng ông không biết lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy.

36. Như vậy, hai con gái của Lót đã có thai bởi cha của họ. 37. Cô gái đầu lòng đã sinh một con trai, cô đặt tên của nó là Mô-áp. Đó là tổ phụ của dân Mô-áp ngày nay. 38. Cô em cũng sinh một con trai, cô đặt tên của nó là Bên Am-mi. Đó là tổ phụ của dân Am-môn ngày nay.

Bản Dịch 1925

1. Lối chiều, hai thiên sứ đến Sô-đôm; lúc đó, Lót đang ngồi tại cửa thành. Khi Lót thấy hai thiên sứ đến, đứng dậy mà đón rước và sấp mình xuống đất. 2. Người thưa rằng: Nầy, lạy hai chúa, xin hãy đến ở nhà của kẻ tôi tớ, và hãy nghỉ đêm tại đó. Hai chúa hãy rửa chân, rồi sáng mai thức dậy lên đường. Hai thiên sứ phán rằng: Không, đêm nầy ta sẽ ở ngoài đường. 3. Nhưng Lót cố mời cho đến đỗi hai thiên sứ phải đi lại vào nhà mình. Người dâng một bữa tiệc, làm bánh không men, và hai thiên sứ bèn dùng tiệc.

4. Hai thiên sứ chưa đi nằm, mà các người nam ở Sô-đôm, từ trẻ đến già, tức cả dân, đều chạy đến bao chung quanh nhà. 5. Bọn đó gọi Lót mà hỏi rằng: Những khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây, hầu cho chúng ta được biết. 6. Lót bèn ra đến cùng dân chúng ở ngoài cửa, rồi đóng cửa lại, 7. và nói cùng họ rằng: Nầy, tôi xin anh em đừng làm điều ác đó! 8. Đây, tôi sẵn có hai con gái chưa chồng, tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em, rồi mặc tình anh em tính làm sao tùy ý; miễn đừng làm chi hại cho hai người kia; vì cớ đó, nên họ đến núp bóng mái nhà tôi. 9. Bọn dân chúng nói rằng: Ngươi hãy tránh chỗ khác! Lại tiếp rằng: Người nầy đến đây như kẻ kiều ngụ, lại muốn đoán xét nữa sao! Vậy, thôi! chúng ta sẽ đãi ngươi bạc-tệ hơn hai khách kia. Đoạn, họ lấn ép Lót mạnh quá, và tràn đến đặng phá cửa.

10. Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra, đem Lót vào nhà, và đóng cửa lại, 11. đoạn, hành phạt bọn dân chúng ở ngoài cửa, từ trẻ đến già, đều quáng lòa mắt, cho đến đỗi tìm cửa mệt mà không được.

12. Hai thiên sứ bèn hỏi Lót rằng: Ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi! 13. Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ nầy, vì tiếng kêu oan về dân thành nầy đã thấu lên đến Đức Giê-hô-va, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt. 14. Lót bèn đi ra và nói cùng rể đã cưới con gái mình rằng: Hãy chổi dậy, đi ra khỏi chốn nầy, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi. 15. Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng: Hãy thức dậy, dẫn vợ và hai con gái ngươi đang ở đây ra, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng. 16. Nhưng Lót lần lữa; vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tai kéo người, vợ cùng hai con gái người, và dẫn ra khỏi thành.

17. Vả, khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vì nói rằng: Hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng; hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng. 18. Lót đáp lại rằng: Lạy Chúa, không được! 19. Nầy, tôi tớ đã được ơn trước mặt Chúa; Chúa đã tỏ lòng nhân từ rất lớn cùng tôi mà cứu tròn sự sống tôi. Nhưng tôi chạy trốn lên núi không kịp trước khi tai nạn đến, thì tôi phải chết. 20. Kìa, thành kia đã nhỏ, lại cũng gần đặng tôi có thế ẩn mình. Ôi! chớ chi Chúa cho tôi ẩn đó đặng cứu tròn sự sống tôi. Thành nầy há chẳng phải nhỏ sao? 21. Thiên sứ phán rằng: Đây, ta ban ơn nầy cho ngươi nữa, sẽ không hủy diệt thành của ngươi đã nói đó đâu. 22. Mau mau hãy lại ẩn đó, vì ta không làm chi được khi ngươi chưa vào đến nơi. Bởi cớ ấy, nên người ta gọi tên thành nầy là Xoa.

23. Khi mặt trời mọc lên khỏi đất, thì Lót vào đến thành Xoa. 24. Đoạn, Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm sanh và lửa từ nơi Ngài trên trời sa xuống Sô-đôm và Gô-mô-rơ, 25. hủy diệt hai thành nầy, cả đồng bằng, hết thảy dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó.

26. Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đặng sau mình, nên hóa ra một tượng muối.

27. Áp-ra-ham dậy sớm, đi đến nơi mà người đã đứng chầu Đức Giê-hô-va, 28. ngó về hướng Sô-đôm và Gô-mô-rơ, cùng khắp xứ ở đồng bằng, thì thấy từ dưới đất bay lên một luồng khói, như khói của một lò lửa lớn. 29. Vả, khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành nơi đồng bằng, tức là thành Lót ở, thì nhớ đến Áp-ra-ham, cứu Lót ra khỏi chốn phá tan đó.

30. Lót ở Xoa thì sợ hãi, nên cùng hai con gái mình bỏ đó mà lên núi, ở trong một hang đá kia. 31. Cô lớn nói cùng em mình rằng: Cha ta đã già, mà không còn ai trên mặt đất đến sánh duyên cùng ta theo như thế thường thiên hạ. 32. Hè! chúng ta hãy phục rượu cho cha, và lại nằm cùng người, để lưu truyền dòng giống cha lại. 33. Đêm đó, hai nàng phục rượu cho cha mình; nàng lớn đến nằm cùng cha; nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. 34. Qua ngày mai, chị nói cùng em rằng: Nầy, đêm hôm qua ta đã nằm cùng cha rồi; hôm nay chúng ta hãy phục rượu cho cha nữa, rồi em hãy lại nằm cùng người, để lưu truyền dòng giống cha lại. 35. Đêm đó, hai nàng lại phục rượu cho cha mình nữa, rồi nàng nhỏ thức dậy lại nằm cùng cha; nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. 36. Vậy, hai con gái của Lót do nơi cha mình mà thọ thai. 37. Nàng lớn sanh được một con trai, đặt tên là Mô-áp; ấy là tổ phụ của dân Mô-áp đến bây giờ. 38. Người em cũng sanh đặng một con trai, đặt tên là Bên-Am-mi; ấy là tổ phụ của dân Am-môn đến bây giờ.

Bản Dịch 2011

Sự Băng Hoại của Sô-đôm

1 Hai thiên sứ đến Sô-đôm vào khoảng chiều tối, lúc ấy Lót đang ngồi ở cổng Thành Sô-đôm. Khi Lót thấy họ, ông đứng dậy tiến ra nghênh đón họ và sấp mặt xuống đất trước mặt họ. 2 Ông nói, “Thưa các ngài, mời các ngài đến nhà tôi để qua đêm và rửa chân; rồi ngày mai các ngài có thể dậy sớm, tiếp tục cuộc hành trình.”

Họ đáp, “Không. Chúng tôi sẽ nghỉ đêm ở khu công cộng.”

3 Nhưng ông tha thiết nài nỉ họ đến nỗi họ bằng lòng đổi ý và đến nghỉ đêm ở nhà ông. Ông dọn tiệc đãi họ. Ông nướng bánh không men đãi họ, và họ đã dùng bữa. 4 Nhưng trước khi họ đặt lưng xuống nằm nghỉ, những người nam trong thành, tức những người nam ở Sô-đôm, cả già lẫn trẻ, mọi người ở khắp nơi trong thành, kéo đến vây quanh nhà ông. 5 Họ gọi Lót ra và nói với ông, “Mấy người đàn ông vừa đến nhà ông tối nay đâu? Hãy đem họ ra đây cho chúng tôi, để chúng tôi biết họ.”

6 Lót đi ra gặp họ; ông khóa chặt cửa lại sau lưng, 7 rồi nói, “Thưa anh em, tôi năn nỉ anh em, xin anh em đừng làm chuyện ác đức đó. 8 Này, tôi có hai con gái vẫn còn trinh; để tôi đem chúng ra cho anh em; anh em muốn làm gì với chúng thì làm; chỉ xin anh em đừng làm gì đối với hai vị khách này, vì họ đã đến nương náu dưới mái nhà tôi.”

9 Nhưng chúng đáp, “Tránh qua một bên.” Rồi chúng nói, “Tên này là kiều dân đến đây sinh sống, mà bây giờ lại lên giọng dạy đời sao! Chúng tôi sẽ đối xử với ông tệ hơn hai người lạ kia cho biết.” Nói xong chúng xông đến, xô Lót qua một bên, tiến gần đến cửa, để phá cửa xông vào. 10 Nhưng hai vị khách từ trong nhà đưa tay ra kéo Lót vào nhà, rồi đóng cửa lại. 11 Ðoạn hai vị ấy đánh phạt bọn đàn ông ở trước cửa nhà, khiến cả nhỏ lẫn lớn đều bị mù, đến nỗi chúng không thể tìm được cửa.

Sô-đôm và Gô-mô-ra Bị Tiêu Diệt

12 Hai vị khách nói với Lót, “Ngươi còn ai ở đây không? Con rể, con trai, con gái, hay bất cứ người nào thuộc về ngươi trong thành này, hãy đem họ ra khỏi thành ngay, 13 vì chúng ta sắp hủy diệt thành này, bởi tiếng kêu gào nghịch lại dân thành này quá lớn trước mặt CHÚA, và CHÚA đã sai chúng ta đến đây để hủy diệt nó.”

14 Vậy Lót ra đi và báo cho các con rể tương lai của ông, tức những người sắp cưới các con gái ông, “Hãy đứng dậy và ra khỏi nơi này, vì CHÚA sắp hủy diệt thành.” Nhưng các con rể tương lai của ông cho rằng ông nói đùa.

15 Khi bình minh ló dạng, các thiên sứ thúc giục Lót, “Hãy thức dậy, đem vợ ngươi và hai con gái ngươi ra khỏi đây mau, kẻo các ngươi sẽ bị tiêu diệt lây khi thành bị đoán phạt.” 16 Nhưng ông cứ lần lữa, nên hai vị ấy phải nắm tay ông, tay vợ ông, và tay hai con gái ông –vì CHÚA muốn bày tỏ lòng thương xót đối với ông– mà đem họ ra, và để họ bên ngoài thành. 17 Khi hai vị ấy đã đem họ ra bên ngoài thành rồi, một vị bảo, “Hãy chạy trốn để cứu mạng. Ðừng quay lại nhìn, hoặc dừng lại nơi nào trong đồng bằng, nhưng hãy mau chạy trốn lên núi, kẻo các người sẽ bị thiêu rụi.”

18 Nhưng Lót đáp, “Ôi thưa ngài, không được đâu. 19 Này, tôi tớ ngài đã được ơn trước mặt ngài, và ngài đã bày tỏ lòng thương xót lớn lao cứu mạng tôi, nhưng tôi sợ tôi sẽ chạy trốn lên núi không kịp; tai họa thế nào cũng sẽ đuổi kịp tôi, và tôi sẽ bị chết mất. 20 Này, có thành kia cũng tương đối gần, tôi có thể chạy đến đó trú ẩn kịp; hơn nữa thành đó cũng chỉ là một thành nhỏ. Xin cho tôi chạy đến đó trú ẩn để bảo tồn mạng sống, vì đó chỉ là một thành nhỏ, phải không?”

21 Vị ấy đáp với ông, “Thôi được, ta ban cho ngươi thêm ân huệ đó. Ta sẽ không hủy diệt thành ngươi nói đâu. 22 Hãy mau mau chạy đến đó trú ẩn ngay, vì ta sẽ không làm chi được cho đến khi ngươi vào thành ấy.” Vì vậy thành ấy được gọi là Xô-a. 23 Khi mặt trời mọc lên khỏi mặt đất thì Lót đã vào trong Thành Xô-a.

24 Bấy giờ CHÚA trút đổ mưa diêm sinh và lửa từ trời, nơi CHÚA ngự, xuống trên Sô-đôm và Gô-mô-ra. 25 Ngài hủy diệt các thành ấy, luôn cả vùng đồng bằng, với tất cả dân chúng trong các thành ấy, và mọi thứ cây cỏ mọc trên mặt đất. 26 Nhưng vợ của Lót, chạy sau lưng ông, quay nhìn lại đằng sau, và bà đã bị biến thành một tượng muối.

27 Sáng sớm hôm sau Áp-ra-ham đến nơi ông đã đứng trước mặt CHÚA 28 và ngước mắt nhìn xuống hướng Sô-đôm và Gô-mô-ra, cùng tất cả miền đồng bằng ở đó; và kìa, ông thấy khói trong xứ bốc lên nghi ngút như khói của một lò lửa.

29 Như vậy Ðức Chúa Trời đã hủy diệt các thành trong vùng đồng bằng, nhưng Ðức Chúa Trời đã nhớ lại Áp-ra-ham và đã giải cứu Lót ra khỏi cảnh bị hủy diệt khi Ngài hủy diệt các thành nơi Lót cư ngụ.

Nguồn Gốc Dân Mô-áp và Dân Am-môn

30 Bấy giờ Lót và hai con gái ông đã ra khỏi Thành Xô-a và lên trên núi để ở, vì ông sợ nên không dám ở trong Thành Xô-a nữa. Ông sống trong một cái hang với hai con gái ông. 31 Một ngày kia, cô chị nói với cô em, “Cha chúng ta đã già, trong xứ bây giờ không còn người đàn ông nào đến lập gia đình với chúng ta theo như thói thường trong thiên hạ. 32 Hãy đến, chúng ta hãy phục rượu cho cha chúng ta say, rồi thay phiên ăn nằm với cha, để lưu truyền dòng giống của cha chúng ta.” 33 Vậy tối hôm đó họ phục rượu cho cha họ say, rồi cô chị đến nằm với cha nàng, mà ông không hề hay biết khi nào cô đã đến nằm và lúc nào cô đã trỗi dậy. 34 Ngày hôm sau, cô chị nói với cô em, “Này, khi hôm chị đã ăn nằm với cha; tối nay chúng ta cũng hãy phục rượu cho cha, rồi em hãy vào và nằm với cha, để chúng ta có thể lưu truyền dòng giống cho cha.” 35 Vậy tối hôm đó, họ cũng phục rượu cho cha họ say, rồi cô em trỗi dậy, đến nằm với cha nàng, mà ông không hề hay biết khi nào cô đã đến nằm và lúc nào cô đã trỗi dậy. 36 Như vậy hai cô con gái của Lót đã có thai với ông. 37 Cô chị sinh được một con trai và đặt tên là Mô-áp. Ðó là tổ phụ của dân Mô-áp cho đến ngày nay. 38 Cô em cũng sinh được một con trai và đặt tên là Ben Am-mi. Ðó là tổ phụ của dân Am-môn cho đến ngày nay.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành