KHÁT KHAO DÒNG NƯỚC

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Khát Khao Dòng Nước
  • Lời: Martin Nystrom
  • Nhạc: Martin Nystrom
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Khát Khao Dòng Nước
1. Nhìn nai kia khát khao dòng nước mát như con thèm khát chính Chúa Cha toàn năng
Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời
Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài
Vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày
Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời
2. Lòng con trông mong nơi Ngài như thể nai kia thèm mé nước suối trong ngọt êm
Lòng con mong luôn được vào chiêm ngưỡng Chúa Giê xu và đến tôn thờ Ngài
Chỉ có Chúa Đấng con nương con dựa
Và chỉ có Chúa Đấng tâm linh con thờ
Lòng con luôn mong được vào chiêm ngưỡng Chúa Giê xu và đến tôn thờ Ngài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo