Ha-lê-lu-gia Jesus Phục Sinh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Tựa đề: Ha-Lê-Lu-Gia, Giê-Xu Phục Sinh
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Ha-Lê-Lu-Gia, Giê-Xu Phục Sinh
1. Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Đắc thắng ma vương
Chúa sống vinh quang
Ha-lê-lu-gia!
Chúa chết chuộc người
Đã sống rạng ngời
Ha-lê-lu-gia!
Khắp chốn hân hoan
Tiếng hát vang vang
Ha-lê-lu-gia!
Chúc tán Giê-xu
Đấng sống đời đời
Ha-lê-lu-gia!


2. Chúa sống hôm nay
Chúa sống luôn luôn
Ha-lê-lu-gia!
Chúa sống đời đời
Cứu Chúa người người
Ha-lê-lu-gia!
Hãy hát vang lên
Hãy hát vang lên
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Chúc tán Giê-xu
Ha-lê-lu-gia!
Ha-lê-lu-gia!
Ha-lê-lu-gia!Tài Liệu Tham Khảo