HIỆP LẠI TRONG ÂN ĐIỂN

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Hiệp Lại Trong Ân Điển
  • Lời: Don Moen
  • Nhạc: Don Moen
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Hiệp Lại Trong Ân Điển
1. Hiệp lại trong ân điển Ngài
Dự phần trong công tác Ngài
Cùng nhau đến chăm xem Chúa thôi
Chẳng vì những ơn lạ lùng Chúa ban
Lòng này mong tay Chúa chạm
Cùng tạ ơn Cha cao quý
Vì tất cả những phước Thiên Thượng
Chúa đã ban trong cuộc đời
Điệp Khúc:
Vinh thay cho danh Giê-xu Chúa chí cao
Vua trên muôn vua
Dâng lên Cha muôn câu hát
Chúa Đấng chúng con luôn tôn thờ Ngài
Nguyện xin Chúa thánh hóa tâm này
Trào dâng nỗi khát khao Ngài
Bằng lửa thiêng, vì Cha vẫn bên con đời đời
2. Ngài dìu con mỗi ngày
Bằng tình yêu không bến bờ
Tràn ngập trong tâm con tiếng ca
Ngợi khen Chúa mãi trong đời con
Nào ai như Giê-xu
Vẹn toàn và không thay đổi
Tạ ơn Cha luôn mỗi phút giây
Tình yêu Chúa ôi tuyệt vời

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo