HA-LÊ-LU-GIA TÔN CAO CHÚA

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ha-lê-lu-gia! Tôn Cao Chúa
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ha-lê-lu-gia! Tôn Cao Chúa
1.Giê-hô-va danh Chúa được tôn cao
Vua trên muôn vua, Đấng quyền năng
Danh Giê-hô-va đáng tụng ca
Ha-lê-lu-gia danh Chúa Cha
2. Danh Giê-hô-va đáng được tôn cao
Nơi nơi luôn vang tiếng tụng ca
Trên cao muôn Thiên sứ ngợi khen
Ha-lê-lu-gia danh Ngài là Chúa yêu thương

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo