HÁT LÊN HA-LÊ-LU-GIA

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Hát Lên Ha-lê-lu-gia
  • Lời: Linda Stassen
  • Nhạc: Linda Stassen
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Hát Lên Ha-lê-lu-gia
1. Hát lên ca vang Ha-lê-lu-gia
Ơn Giê-xu quá sâu rộng mêng mông
Tình thương Chúa vững bền
Hằng chăm sóc mỗi ngày
Hát lên ca vang Ha-lê-lu-gia
2. Ha-lê-lu-gia ca ngợi Chúa tôi
Yêu người nên Chúa xa lìa ngôi cao
Vào dương thế ô tội
Dùng ân điển cứu người
Hát lên ca vang Ha-lê-lu-gia
3. Hát lên ca vang Ha-lê-lu-gia
Muôn người trên đất mau cùng tung hô
Niềm vui lớn dâng trào
Lòng hoan hỉ vô bờ
Hát lên ca vang Ha-lê-lu-gia

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo