Dù Mai Sau

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Dù Mai Sau
  • Lời: Vũ Đức Nghiêm
  • Nhạc: Vũ Đức Nghiêm

Lời Việt

Dù Mai Sau
Ngày mai ai biết tương lai sẽ ra thế nào,
Bình an chinh chiến vui mừng thương đau,
Vì tương lai Chúa nắm giữ trong tay quyền oai,
Mắt Ngài nhìn khắp chân mây cuối trời.
Dù mai sau bước thăng trầm đắng cay trong đời,
Dù lênh đênh chốn quê người xa xôi,
Dù cô đơn Đức Thánh Linh sẽ an ủi luôn,
Lau dòng lệ đắng xua tan u buồn
Vì Chúa trên trời tình thương cao quý muôn đời,
Từ chốn cao vời lòng Ngài luôn xót thương tôi.
Dù mai sao lúc cha mẹ đã đi xa rồi,
Tình thương ngăn cách gia đình chia phôi,
Thì Cha Nhân ái sẽ không để tôi mồ côi,
Chúa ôi xin cho tôi gần Chúa thôi.
Dù mai sau, đời mình ra sao,
Dù mai sau, phiêu bạt nơi đâu,
Muôn đời Chúa thương tôi mãi.

Tài Liệu Tham Khảo