Dâng Lên Cha

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Sing To the Father
  • Lời: Guy Gray
  • Nhạc: Guy Gray

Lời Anh

Sing to the Father
1. Sing to the Father with words of praise
Counting us worthy to bear His name
Sing to the Father with words of love
Filled with His Spirit of life from above
Refrain:
Hallelujah thank You Lord
Hallelujah thank You Lord
2. Sing to the Savior with words of praise
Counting us worthy to bear His shame
Sing to the Savior with words of love
Take up our crosses and follow in love

Lời Việt

Dâng Lên Cha - Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
1. Dâng lên Cha lời ngợi ca thành tâm kính mến
Danh Chúa khắp nơi hãy nêu cao rạng ngời
Dâng lên Cha lời ngợi ca thành tâm kính mến
Danh Chúa khắp nơi hãy nêu cao rạng ngời
Ha-lê-lu-gia dâng lên Cha
Ha-lê-lu-gia hát tôn thờ
2. Dâng lên Cha lời ngợi ca thành tâm kính mến
Danh Chúa khắp nơi hãy nêu cao rạng ngời
Dâng lên Cha lời ngợi ca tình thương vô biên
Ban Đức Thánh Linh ở với chúng con đời đời
A-lê-lu-gia dâng lên Cha
A-lê-lu-gia hát tôn thờ


Tài Liệu Tham Khảo