DÂNG CHÚA LỜI SUY TÔN

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Dâng Chúa Lời Suy Tôn
  • Lời: Kirk Dearman
  • Nhạc: Kirk Dearman
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Dâng Chúa Lời Suy Tôn
Con xin dâng lên muôn lời suy tôn
Khi con vào nhà Cha kính yêu
Con xin dâng lên muôn lời yêu thương
Khi con vào nhà Chúa nhân từ
Cùng thành tâm dâng Chúa chí cao
Khúc hát vui mừng với lòng đầy yêu mến
Cùng thành tâm dâng Chúa chí cao
Khúc hát ca ngợi Chúa diệu vinh

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo