Con Được Dựng Nên Để Ca Ngợi Ngài

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Was Made to Praise You
  • Lời: Chris Christensen
  • Nhạc: Chris Christensen
  • Tài Liệu:

Lời Anh

I Was Made to Praise You
I was made to praise you
I was made to glorify your name
In every circumstance
To find a chance to thank you
I was made to love you
I was made to worship at your feet
And to obey You Lord
I was made for you


Lời Việt

Con Được Dựng Nên Để Ca Ngợi Ngài
Lời Việt: Vĩnh Phúc
Anaheim, July 01, 2009
1. Con được dựng nên trong Chúa,
Con được dựng nên để tôn-vinh danh Ngài …
Đời bình-an hay sóng-gió,
Luôn dâng lời tạ-ơn lên Chúa …
Suốt đời con yêu-thương Chúa,
Suốt đời con trung-tín, khiêm-cung tôn-thờ.
Lòng nguyện vâng theo ý Chúa,
Dâng đời sống cho Ngài …
2. Con đặt niềm tin nơi Chúa,
Như một con chiên bé tung-tăng theo Ngài,
Đồng xanh-tươi bên suối mát,
Con yên lòng mừng-vui ca-hát,
Suốt hành-trình không xa Chúa,
Quyết dựa-nương nơi Đấng chăn chiên nhân-lành,
Dìu con đi trong lối thánh,
Vui vì ước-mơ thành …
3. Con nguyện luôn tôn-vinh Chúa,
Con nguyện làm vinh-hiển danh Cha trên trời …
Dù vui hay vương nước mắt,
Con tin rằng Ngài luôn chăn-dắt …
Suốt đời xin noi gương Chúa,
Tâm-hồn con khăng-khít bên Cha nhân-từ …
Lòng lặng nghe theo tiếng Chúa
Vui-mừng sống cho Ngài …


Tài Liệu Tham Khảo

  • Tuyển Tập Thánh Ca Chép Tay của Nhạc sĩ Vĩnh Phúc.
  • Tuyển Tập Thánh Ca của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh.
  • Thánh Ca - Thư Viện Tin Lành